Kontor med hög miljöstandard

Lokalguidens sakkunniga panel klargör denna gång när ett kontor anses hålla en hög miljöstandard och svarar på hur hyresvärden och hyresgästen tillsammans kan arbeta med miljöfrågor.

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Man brukar säga att byggnader står för en hög miljöpåverkan, men egentligen är det lite galet, för om man till exempel tar energianvändningen i en byggnad så är det inte byggnaden som behöver energin utan människorna i bygganden som behöver den. Det finns därför stora vinster att göra genom att samarbeta med sina kunder i miljöfrågor. Ett sätt att samarbeta är att skriva gröna hyresavtal. Då får både hyresvärd och hyresgäst ett antal konkreta åtgärder att jobba med. Det kan till exempel vara att fastighetsägaren förbinder sig att förse bygganden med förnyelsebar energi och att hyresgästen förbinder sig att källsortera sitt avfall. Genom att formalisera samarbetet i ett avtal försäkrar sig båda parter om att samarbetet inte hänger på några få eldsjälar utan sätts på pränt och kopplas till hyresavtalet.

Erik Skalin, Aberdeen

– För kontorshyresgäster är exempelvis energiförbrukning ett område där man kan samarbeta med sin hyresvärd. Klimatkomfort är en viktig fråga för trivsel på kontor-et, men att kyla på sommaren och värma på vintern kräver mycket energi. Vi har vant oss vid att kräva 22 grader på kontoret året runt, men man kan bidra till reducerade koldioxidutsläpp genom att tillåta att inomhustemperaturen varierar mer med ytter-

temperaturen.

El är ett annat exempel. På Aberdeen handlar vi upp miljömärkt el från förnyelsebara källor till alla fastigheter vi förvaltar. Man kan även hjälpas åt att se till att belysning inte står på i onödan, och hyresvärden kan installera närvarostyrd belysning där det är lämpligt. Hyresgästen kan även bidra genom att källsortera sitt avfall och hyresvärden kan underlätta för detta genom att skapa plats för återvinningskärl.

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Genom att teckna ett grönt hyresavtal går båda parter in i hyresförhållandet med en vilja och intention att arbeta med miljöfrågor. Genom detta avtal förbinder sig båda parter till regelbundna möten där man delar erfarenheter och följer upp miljöarbetet. Till stor del handlar det om att man ska föra en dialog och att ha miljöfrågorna på agendan. Dessutom har vi ett ansvar att informera hyresgästen om hur de kan nyttja sina lokaler på ett mer hållbart sätt, då vi som fastighetsägare ofta har mer kunskap om detta.

Ett annat exempel på hur vi på AFA Fastigheter arbetar med miljöfrågor är att vi i samarbete med en av våra hyresgäster satt en bikupa på taket till deras lokaler. Ytterligare ett exempel är att vi tillsammans med vår elleverantör kan erbjuda alla våra hyresgäster grön el.

Alla våra hyresgäster får en broschyr av oss med tips om hur man kan minska sin miljöpåverkan.

När anses ett kontor hålla en hög miljöstandard?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Det är viktigt att man fokuserar både på ”hårdvaran”, själva lokalen, och på ”mjukvaran”, det som hyresgästen stoppar in i den i form av lösa inventarier och tjänster. För att kontoret ska anses hålla en hög miljöstandard behöver man kunna uppvisa konkreta siffror eller uppgifter på låg energi-

användning och klimatpåverkan, en god resurshushållning, hög återvinningsgrad på avfallet, åtgärder för att minska resor och transporter samt goda inomhusmiljöer. Enklaste sättet att göra det är att miljöcertifiera lokalen eller bygganden enligt LEED eller Breeam, som är de enda system som tar upp alla relevanta miljöaspekter för byggnader och lokaler.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Gränsen för vad som kan kallas hög miljöstandard rör sig ständigt framåt i takt med att fastighetsägare blir allt bättre på hållbarhetsfrågor. Som mätverktyg finns en handfull certifieringssystem, som de internationella systemen LEED och BREEAM, och vårt svenska system Miljöbyggnad. Green Building är ytterligare en certifiering, som i huvudsak mäter energibesparing i en byggnad. Att klassificeras enligt någon av dessa system är ett gott betyg för en fastighet, men det finns olika nivåer och varianter i systemen. Vissa mäter miljöpåverkan vid byggprojekt, som nyproduktion eller renovering, och vissa tar hänsyn till driftfasen och kontorets energiförbrukning. För de allra högsta nivåerna krävs att hyresvärd och hyresgäst löpande samverkar för minskad klimatpåverkan.

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Väljer man att teckna hyresavtal i en miljöcertifierad fastighet har man ett första kvitto på att man har en lokal med god miljöstandard. Den största miljöboven är energiförbrukningen och kan man då, som hyresgäst, acceptera rimliga variationer i innertemperaturen i relation till yttertemperaturen har man gjort en stor insats. Till detta kommer sedan såklart flertalet åtgärder så som miljövänlig belysning, återvinning, val av teknisk utrustning mm. Det är lätt att bli ivrig vid en ombyggnation av lokalen. Att försöka återanvända och inte riva ned mer än nödvändigt är en stor miljövinst. Det är också viktigt att man väljer material som är hållbara, även över en längre tid.

Men man får inte mitt i allt det tekniska glömma människan, det absolut viktigaste är en medvetenhet hos personalen och en vilja att göra en insats – liten som stor.

Ett kontor med hög medvetenhet är också ett kontor med hög miljöstandard.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter