KONTOR FÖR FÖRETAG SOM STRÄVAR MOT TOPPEN

Med kommunikationen i fokus ska NCC bygga kontorhuset K2 i ett oslagbart skyltläge i Västra Hamnen i Malmö. Så fort de tecknat kontrakt för tillräckligt stor del av huset går starskottet för bygget och 16-18 månader senare ska allt stå klart för inflyttning. Kvarteret där K2 ska byggas består sedan tidigare av byggnaden Koggen 1 som ligger ut mot rondellen på Östra Varvsgatan och är uthyrt till Logica och kontorshuset Kaggen där bland annat NCC själva sitter. Till sommaren står även ett nytt parkeringshus klart norr om Kaggen med 400 parkeringsplatser och ett gym på nästan 2 000 kvm på bottenvåningen. I Kaggen hittar man service som bank, frisör, kiropraktor och café. –K2 ska byggas på tomten mellan Kaggen och Koggen 1. Fastigheten kommer ligga mycket synligt i Västra Hamnen, skyltläget är oslagbart. Framför ligger den stora rondellen, skärningspunkten för alla genomfartslederna. På ena sidan ligger Kockums gamla huvudkontor, på den andra kliver vi ut i den nya parken, säger Johan Örneberg, fastighetsutvecklare på NCC Property Development, och syftar på kommunens parkmark Stapelbädden därn parkanläggning med trädäck och grönytor samt viss kulturverksamhet – På trädäcket ska man kunna sitta och sola sig, fika och koppla av. En rekreationsyta helt enkelt. Förutom den trivsamma utemiljön gör parken att utsikten från K2 hålls fri och att man får fullt ljusinsläpp. SEX VÅNINGAR MED PENTHOUSE

K2 kommer med sin långsmala huskropp och två flikar som går ut på sidorna rymma ca 8 000-9 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta. Huset blir sex våningar högt inklusive ett penthouseplan. – På bottenvåningen i det väl synliga läget ut mot Stora Varvsgatan planerar vi för någon form av restaurangverksamhet. Där ska vi förhoppningsvis kunna erbjuda samtliga hyresgäster i huset en gemensam loungedel som en rejäl mötesplats. Husets penthouse, vars terrass till viss del har utsikt mot Turning Torso, ska hyresgästerna fritt kunna disponera för olika aktiviteter som exempelvis after work och kick off. Det blir en färdiginredd yta med kök och porslin till fritt förfogande. – K2 byggs med fribärande takbjälklag så här finns inga pelare i mitten av huskroppen som förhindrar att placera ut väggar där man vill samtidigt som det är lätt att bygga interntrappor som kommunikation mellan våningsplanen. MILJÖN GENOMSYRAR

Miljötänket genomsyrar hela arbetsprocessen, enligt Johan Örneberg. – Fastigheten byggs enligt GreenBuilding, vilket ger en energibesparing med minst 25 procent och värdefulla miljöpoäng i samband med upphandlingar. Det är inte bara våra hyresgäster som ställer krav på miljön utan även investerare och slutägare till en sådan här fastighet. STARK TRO PÅ LÄGET

Så fort tillräckligt stora delar av husets yta är kontrakterade kan bygget dra igång och därefter tar det 16-18 månader innan K2 är helt färdigställt. – Det är inte riktigt spikat ännu men vi vill ha uppåt hälften av ytorna uthyrda innan vi börjar bygga. Men skulle vi få en bra aktör kanske vi nöjer oss med mindre yta än så, för vi tror väldigt starkt på den här fastigheten och på läget. Diskussioner förs med ett antal intressenter om allt från hela huset till mindre enheter, inget är ännu tecknat. STRÄVA MOT TOPPEN

I husets namn K2 står K för kommunikation i kvadrat. – Här finns möjlighet till kommunikation internt i respektive kontorslandskap, mellan hyresgäster liksom med andra företag i byggnaderna runt omkring. Även satsningarna på de gemensamma ytorna i bottenvåningen och penthouseplanet är tänkta att underlätta möten, vilket NCC märkt får allt större betydelse för företagen. K2 är också världens näst högsta berg med en höjd på 8 611 meter över havet. Men vad har då kontorshuset K2 gemensamt med berget? Att huset passar företag som strävar mot toppen och är beredda att kämpa, föreslår Johan Örneberg. – Sätter man sig här är man ett framgångsrikt företag som vill framåt. Rekrytering har blivit ett nyckelord i alla framgångssagor. Utmaningen är att skapa en arbetsmiljö som attraherar de främsta hjärnorna, får dem att prestera och vara innovativa. Kontoret är ett strategiskt verktyg, konstaterar Johan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter