Kontinenten börjar med Trelleborg

Sveriges sydligaste stad domineras av hav och kust. Här ligger Sveriges näst största hamn och hit flyttar Kockums sin verksamhet med början i år. Det är även många som vill bo här och en hel del bostadsområden är på gång, bl a spektakulära Maglarps Strand. Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och vid Smygehuk, Skandinaviens sydligaste udde, börjar Sverige. Längre söderut än 55 grader 20 minuter och 3 sekunder kan du inte komma på den skandinaviska halvön. Och att Trelleborg tar vara på sitt läge visar bl a palmerna som sedan 1984 pryder staden sommartid. Här börjar kontinenten. Trelleborg är utgångspunkt för E6 och E22 samt riksväg 9 och länsväg 108. E65 och länsväg 101 genomkorsar kommunens norra del. Trelleborg är en stad som lockar många, här erbjuds ett gott boende nära havet och den 3,5 mil långa kusten. Många vill slå ner sina bopålar här och i staden planeras det för många bostadsområden. Det mest spektakulära av de nya projekten är Maglarps strand, en fortsättning på Stavstens-udde, väster om E6. Här har kommunen förvärvat 160 tunnland och här ska en helt ny stadsdel med villor, flerfamiljshus, bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfunktioner med närservice växa fram. Stor hamn blir större

Sedan urminnes tider har sjöfarare kommit till Trelleborg. Staden har vuxit upp kring den moderna hamnen som började anläggas i slutet av 1800-talet. I dag är Trelleborgs hamn (THAB) Sveriges näst största hamn efter Göteborg, Sveriges största färjehamn och Skandinaviens största roro-hamn med totalt 38 ankomster/avgångar varje dygn. Och nu ska hamnen bli ännu större. Trelleborgs Hamn AB har genom Miljödomstolens beslut i april i år fått tillstånd till en fortsatt utbyggnad av hamnen, enligt Vision 2010/2015. Och den 24 maj fattade ägarna med klar majoritet ett beslut om THABs utbyggnad. Hamnens tillståndsansökan syftar i första hand till att flytta ut fartygstrafiken till och från dagens inre färjelägen, närmast Trelleborgs centrum, till nya färjelägen söder om de befintliga. En sådan omlokalisering av färjelägen har betydande fördelar ur miljösynpunkt, däribland för luftkvalitén i centrala Trelleborg. De utbyggnadsåtgärder som hamnen fått tillstånd att utföra är kopplade till åtaganden om att ta ett av de nuvarande inre färjelägena ur drift efterhand som ett nytt yttre färjeläge tas i drift. Genom dessa och andra åtgärder som hamnen genomför i samarbete med färjerederierna väntas utsläppen av bland annat svavel från färjetrafiken kunna reduceras väsentligt under de kommande åren. När samtliga inre färjelägen tagits ur drift kommer delar av det tidigare hamnområdet att kunna frigöras för exempelvis stadsbebyggelse på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad. Utbyggnaden skall ske etappvis. Den första etappen med nya vågbrytare beräknas starta i höst. Byggklart för E6:an

Även en utbyggnad av E6:an är nu aktuell. Alla hinder är undanröjda och decennier av diskussioner har mynnat ut i att bygget av E6:an till motorväg kan starta. Under de närmaste två åren kommer vägen att graderas upp till motorvägsstandard från Vellinge till Skegrie, och vara 9,2 kilometer lång, något som anses viktigt för Trelleborg, inte minst ur etableringssynpunkt. När motorvägen står klar om några år kör man bokstavligt talat en historisk stäcka. Redan för 5 500 år sedan eller mer fanns ett kommunikationsstråk som gick från sydkusten uppemot Malmö. Kockums till Trelleborg

Trelleborg står även redo att ta emot en stor etablering när Kockums Industrier snart påbörjar sin inflyttning till staden från Malmö. När Kockums Industrier inte kunde fortsätta sin verksamhet i Malmö var Trelleborg ett tidigt alternativ. Kockums Industrier börjar sin inflyttning till Trelleborg i år och inom tre år ska allt vara på plats. Verksamheten flyttas till Trelleborg ABs gamla valsfabrik på NIO-E-området i östra Trelleborg. Efter renovering kommer huvudkontor och produktion successivt att flytta till Trelleborg. Etableringen innebär viktiga arbetstillfällen, samtidigt som kommunen får möjlighet att utveckla de östra industriområdena. Det är Östersjöterminalen AB, som bildades 1969 och som till 100 % ägs av kommunen, som främst arbetar med att ge Kockums Industrier bästa möjliga förutsättningar under de kommande inflyttningsåren. Östersjöterminalen ABs verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik och innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter, samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier och andra värdepapper. Förutom arbetet med Kockums Industrier undersöker man om det så småningom kan finnas behov av att bygga ytterligare ett industrihotell, eventuellt kopplat till en inkubatorverksamhet, i Trelleborg. Det satsas på handeln

Trelleborg har tidigare varit en ganska instängd kommun, men har förändrats och vill nu öppna upp för både företag och boende. Och citykärnan med sina handelsytor är en viktig del att satsa på. Den relativt nybildade ekonomiska föreningen Trelleborgs Citysamverkan är ett bevis på det och är ett samarbete mellan Handelsklubben, Fastighetsägarna och Kommunen. Syftet är att ta vara på de krafter som finns inom Cityhandeln och göra Trelleborg till en attraktivare handelsplats. Cityledaren Johan Kristianssons visioner innefattar exempelvis en Saluhall i centrum. På föreningens hemsida kan man ta del av idéerna om en gammaldags, anrik och strukturerad saluhall som ska vara till för hela familjen. En saluhall som kan ta till vara på kommunens tillgångar och t ex saluföra grönsaker med Söderslättsmärkning och som även kan erbjuda fiskdiskar, köttdiskar, ostdiskar, bröddisk, chokladtillverkare mm. Trelleborgs cityområde avgränsas i norr av Övre station, i öster vid Johan Kocksgatan, i väster vid Bryggaregatan och i söder av Östersjön. Handeln har redan märkt av ett par uppsving de senaste fem åren. 2006 etablerade sig Åhléns i staden, något som gjorde att handeln ökade med 22 procent. Året efter byggdes Valens köpcentrum om, mitt i staden, något som innebar ett uppsving med 37 procent. Och det finns fler möjligheter att skapa något i staden som har ett unikt läge vid havet, att exempelvis skapa ett stråk från gågatan ner till gamla Travemündebron. En av aktörerna som vill utveckla Trelleborgs centrum är Abitare Fastigheter som äger fastigheter längs Algatan, en av de viktigaste handelsgatorna i staden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter