Kompensation vid renovering - expertpanelen i Skåne

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Malin Henriksson, Newsec

– De vanligaste missförstånden är nog var gränsdragningen mellan hyresgäst och fastighetsägare går. Det är viktigt att ha hela bilden klar över vem som ansvarar för vad. En tydlig gränsdragningslista underlättar och eliminerar missförstånd. Håller man på med en ombyggnation är det viktigt att vara tydlig om vad som ingår och vad som är extra tillval och kanske därmed medför kostnader.

Erik Malmqvist, Förvaltare, Hemsö

Erik Malmqvist, Förvaltare, Hemsö

Erik Malmqvist, Hemsö

– De vanligaste missförstånden uppkommer runt vad som ingår i hyran eller inte. I de hyresavtal som skrivs idag ingår en gränsdragningslista som reglerar vem som ansvarar för drift, underhåll och utbyte inom den förhyrda lokalen. I äldre hyresavtal saknas det ofta gränsdragningslista samt att det kan finnas skrivningar som kan vara otydliga, rent av tvetydiga. Då gäller det att förstå varandras ståndpunkt och genom dialog lösa problemet. Inom Hemsö har vi kontinuerligt hyresgästmöten för att bl a undvika missförstånd.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Vår erfarenhet är att ju fler inblandade i processen desto större risk att missförstånd uppstår. Avstämningsmöten med tydliga checkpunkter där utsedda projektledare från respektive part bockar av punkterna på listan brukar säkerställa både en snabb och positiv inflyttningsprocess. Viktiga punkter att lyfta fram är kostnader kring underhåll och andra driftkostnader som kommer senare.

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Newsec

– Fastighetsägare måste kunna underhålla och renovera sina fastigheter och har då skyldighet att informera sina hyresgäster om det i förväg. I det fall det skulle bli så störande att deras verksamhet inte kan bedrivas skulle det kunna bli aktuellt med någon sorts kompensation. Allt detta regleras i hyresavtalet.

Erik Malmqvist, Hemsö

– I hyresavtalet brukar kompensation för sedvanligt underhåll av fastigheten regleras. Oftast utgår det ingen kompensation till hyresgästen då hyresvärden utför sedvanligt underhåll. Vid större ombyggnationer i lokaler där grannhyresgäster påverkas negativt av buller m m så görs en bedömning från fall till fall.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Jag tror att en tät dialog med hyresgästerna och att alla får tillgång till information i ett tidigt skede gör att vi kan minimera påverkan. Då kan vi hitta bra lösningar som är bra för hyresgästen. Vid vårt projekt på Knutpunkten i Helsingborg jobbar vi både proaktivt med informationen till både hyresgäster och alla som passerar på väg till och från buss, tåg och färja. I några fall erbjöd vi andra lokaler under ombyggnaden och hjälpte till med flytten så alla blev nöjda.

Jag tycker det är annorlunda för butiker som hamnar mitt i större renoveringsprojekt. I vissa fall måste man kompensera för kundbortfall men i de flesta fallen så tror jag att proaktivt samarbete kan göra att det som på förhand såg ut att vara en potentiell belastning i slutänden blev något positivt för både hyresgäst och fastighetsvärd.

Om det plötsligt inträffar en skada reglerar vi det såklart, tex om en vattenskada gör att rum inte kan användas.

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter