Kombiterminalen Hässleholm Nord

Jernhusen har tecknat en avsiktsförklaring med Hässleholms kommun för att titta på förutsättningarna för att bygga en kombiterminal och logistikpark på Hässleholm Nord. Här skulle gods från järnvägen, sjön och vägen kunna mötas för ett effektivt och smidigt transportflöde. Kombiterminalen är tänkt att vara konkurrensneutral vilket innebär att den är öppen för alla aktörer som vill driva transport på järnväg.

Henrik Därth som är affärsutvecklingschef inom området terminaler på Jernhusen berättar att man från Jernhusens sida tror på en kraftig utveckling av tågverksamheten i Skåneregionen framöver och i huvudsak när Fehmarn Bält-bron mellan Danmark och Tyskland byggs.

 Det finns brister i kapaciteten idag och Hässleholm har bra möjligheter för att ta emot mycket trafik, säger han.

Henrik Därth konstaterar att Hässleholm har ett intressant läge och medan många andra stationer ligger inne i stadskärnorna kan den här byggas utanför staden. Kombiterminalen är tänkt att anläggas norr om Hässleholm invid södra stambanan med fem anslutande tågbanor och snabba förbindelser till både stora vägar och flygplatser. För själva terminalfastigheten finns 230 000 kvm tillgängligt.

 Det är extremt tilltaget och det finns egentligen inga begränsningar, säger Henrik Därth och berättar att det omgivande logistikområdet är ännu större.

 Det finns enorma expansionsmöjligheter och kommer att kunna hantera hundratals enheter. Det kanske snarare är så att det är stambanan som blir begränsningen, säger han.

Vilken roll denna anläggning kan få i logistikbranschen tycker Henrik Därth är svårt att sia om men när väl Fehmarn Bält-bron är byggd kommer utvecklingen inom tågverksamheten att gå fort.

 Då kommer tågverksamheten verkligen att bli en konkurrenskraft att räkna med.

Om kombiterminalen i Hässleholm blir av tror Henrik Därth att den har alla möjligheter att vara navet för transporter till resten av landet, men då gäller det för företagarna att haka på, att de nyttjar järnvägen och lägger sina lager inom terminalområdet.

 Det finns många som på ett tidigt stadium har visat intresse för det här projektet. Jag hoppas att intresset lever kvar när allt blir mer konkret, säger Henrik Därth.

Urban Widmark (M) som är kommunstyrelsen ordförande i Hässleholm berättar att man är inne i projekteringsfasen för kombiterminalen och hoppas att bygget kan påbörjas under senhösten eller vintern.

 Det är ett enormt stort område och det kommer att ta tid innan allt är byggt. Själva kombiterminalen är nyckeln till området. Därutöver finns det stora ytor där man kan ha lager eller verksamhet som behöver ha närhet till god logistik.

Hässleholm har redan idag en betydande roll som transport- och logistikcentrum och rankas som nummer 15 på listan över Sveriges bästa logistiklägen. Hässleholm Nord är en del i kommunens framtidssatsning för att ytterligare stärka sin position i logistiska sammanhang. Redan idag har man stora aktörer inom detta område, men förhoppningen är att kunna bli än mer attraktiv och locka nya aktörer till området.

 Vi har en ambition att utveckla Hässleholm som en logistikpunkt och bli ett stark transportnav i södra Sverige. Med det läget vi har med fem anslutande tågbanor från södra stambanan är det naturligt att dra nytta av järnvägen och det den kan ge oss, säger Urban Widmark.

Hässleholm Nord blir ett enormt stort projekt, inte bara räknat i yta. Även prislappen blir rejäl.

- Det är en stor investering, men jag är övertygad om att den inom en snar framtid betalar sig, säger Urban Widmark.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter