KLIMATSMART RENOVERING

Det är inte bara vid nybyggnation man kan tänka grönt. Skanska har renoverat sitt eget regionkontor Österport i Malmö och skapat det första huset i Europa som är miljöcertifierat på den högsta nivån LEED Platinum för befintliga byggnader. Tack vare att fastigheten har genomgått en klimatsmart renovering har energianvändningen minskat med 34 procent. Att fastigheter är en av de största miljöbovarna står klart sedan länge och att fastighetsbranschen nu pratar grönt både högt och lågt har vi börjat vänja oss vid. Och det är inte bara planeten som tjänar på att branschen miljösäkrar och bygger grönt, givetvis finns det mycket att vinna både för fastighetsägare och hyresgäst. Elpriset har skjutit i höjden de senaste åren och det är ingen svår gissning att energin kommer att bli ännu dyrare framöver. Även myndigheterna har börjat agera. I Storbritannien får de fastighetsägare som inte tar sitt ansvar kännbara skattetillägg och i USA ger vissa delstater inte bygglov om man inte satsar på LEED. Ändra beteendet Här hemma är Skanska en av de aktörer som vill ligga i framkant och som inte bara satsar på grön nybyggnation utan även på grön renovering. Genom att ha renoverat sitt eget regionkontor Österport i Malmö, som tidigare klassats som EU GreenBuilding, har de skapat det första huset i Europa som är miljöcertifierat på den högsta nivån LEED Platinum för befintliga byggnader. Tack vare att fastigheten har genomgått en klimatsmart renovering har energianvändningen minskat med 34 procent. – Störst fokus vid utveckling av fastigheter ligger idag på nyproduktion. Här har vi hållbart utvecklat en äldre fastighet där investeringen blir lönsam på kort tid. Därtill tillkommer det extra värde som en miljöcertifiering ger på hyresmarknaden, säger Michael Gustafsson, chef för Green Business, Skanska Sverige. - Vi har tittat på allt och vänt på varenda sten, konstaterar Johan Hedve, från Skanska Green Business team. Alla medarbetare har även varit med på att det gäller att ändra beteenden och tankesätt, att bygga in det i organisationen. Gröna lösningar Skanskas gröna renovering av kontorshuset Österport på totalt 10 000 kvm, byggt 1969, har medfört en lång rad åtgärder för att minska fastighetens och de anställdas miljöpåverkan: • 100 procent av fastighetens energiförsörjning kommer från vindkraft • Närvarostyrd belysning i alla utrymmen. • Cyklar och elektriska mopeder för anställda att använda till och från externa möten. • Sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. • Analys av byggnadens energi- och ventilationssystem. • Digitala informationsskärmar som visar buss- och tågtider från närliggande stationer. • Miljömärkta kontorsmöbler och IT-utrustning. • Nya videokonferensrum för att minimera resor. • Installation av Follow Me Printers • Lokalproducerad ekologisk mat och dryck. Även delar av ett hus Ja, i dag finns det möjlighet att åstadkomma många miljöförbättringar i befintliga hus och inte bara vid nybyggnation. Även om Skanska har satsat på att renovera hela regionkontoret i Malmö fastslår Johan Hedve att man även kan titta på delar av ett befintligt hus. - När Skanska flyttade in på 32:a våningen i Empire State Building i New York bestämde vi oss för att göra det bästa miljövänliga kontoret inom de begränsningar som fanns. Och vi har lyckats bra, måste jag säga. Vi har till exempel sänkt energiförbrukningen med 57 procent och vattenförbrukningen med 40 procent.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter