Klartecken för Södra Änggården i Högsbo

Platzer Fastigheter äger i dag 21 fastigheter i Högsbo vilket ger goda förutsättningar att ta ett stadsutvecklingsmässigt helhetsgrepp. Till hjälp har man Okidoki arkitekter och tillsammans tror man på en tät och grön blandstad, mellan Änggårdsbergen och Linnéstan. Alldeles nyligen gav även Byggnadsnämnden klartecken.

Bild: Okidoki

Bild: Okidoki

Platzer Fastigheter är nu den största fastighetsägaren i Högsbo, som också är ett av bolagets strategiska fokusområden, och sålunda också en av de mest tongivande aktörerna.

Men man lägger fokus på det som i dag är norra Högsbo. I början av november förra året sålde bolaget sin sista fastighet i södra Högsbo och i slutet av förra året köpte man ytterligare en obebyggd tomt om 5 500 kvm i norra Högsbo.

Blir södra Änggården

- Det senaste förvärvet i norra Högsbo är en del i Platzers strategi att utveckla området till en attraktiv blandstad. Vi har inlett ett arbete med att illustrera hur ett framtida ”Södra Änggården” kan ta form och står redo att påbörja utvecklingen av området, sa P-G Persson, VD för Platzer Fastigheter, i ett pressmeddelande efter förvärvet.

Och alldeles nyligen gav Byggnadsnämnden i Göteborg klartecken för storsatsningen som alltså omfattar byggnation av bostäder, verksamheter och handel. I slutet av mars tog man beslutet att lämna ett positivt planbesked och uppdrag för detaljplan. Nu är det alltså fritt fram att gå vidare med planarbetet för drygt 600 bostäder mitt i industriområdet. Vilket i sin tur är stort nog att ge underlag för kollektivtrafik, handel och service och kunna utgöra en god urban social miljö.

I samarbete med Okidoki

Planen utgör den första etappen av en större omvandling av beståndet som ligger i ett område i anslutning till, och norr om, Marconimotet. Norra Högsbo är i dag ett renodlat företagsområde i Göteborgs mellanstad med potential att omvandlas till tät och grön blandstad.

Okidoki är den aktör som, i nära samarbete med Platzer Fastigheter, utvecklat det strategiska och visionsinriktade ramverket för Platzers fastigheter i området.

Platzer Fastigheter äger i dag 21 fastigheter inom det aktuella planområdet med en markareal om ca 100 000 kvm vilket ger goda förutsättningar att ta ett stadsutvecklingsmässigt helhetsgrepp för att skapa en tät, grön och blandad stadsdel.

- Högsbo industriområde har en god befintlig infrastruktur och en strategisk placering mellan Änggårdsbergen och Linnéstan vilket ger mycket goda förutsättningar för innerstaden att växa kvalitativt med tät och grön blandstad, Fredrik Hansson, kreativ ledare på Okidoki.

På egen hand

- Med boulevard i stället för motorväg och blandstad i stället för industriområde kan en helt ny stadsdel nära centrum växa fram med tydliga stadskvalitéer, entréer till Änggårdsbergen och betydligt förbättrade kopplingar mot Flatås, Axel Dahlströms torg och Marklandsgatan. Med en halvmil in till centrum är det cykel-

avstånd till många viktiga mål som Universitetet, Sahlgrenska, och Västlänkens

kommande station vid Haga skriver Ulf Kamne (MP), stadsutvecklings- och miljökommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden i en kommentar på Yimby Göteborgs hemsida.

Platzer Fastigheter säger dock i en kommentar att omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard inte har någon betydelse för planerna för Södra Änggården som kan utvecklas på egen hand.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter