Klättrande hyror i city

Aberdeen Asset Management förvaltar ett 60-tal fastigheter inom tull i Stockholm, varav 40 ligger i CBD (Central Business District). Här besvarar Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen, frågor om bland annat hyresnivåer och utveckling i city.

Fastigheterna Vinkelhaken 18 och Tranhuvudet 8 på Kungsgatan 48 och 44 förvaltas av Aberdeen. Foto: Pixprovider

Fastigheterna Vinkelhaken 18 och Tranhuvudet 8 på Kungsgatan 48 och 44 förvaltas av Aberdeen. Foto: Pixprovider

Vad kännetecknar Stockholm city idag?

– City kännetecknas inte av ett enskilt karaktärsdrag, utan tvärtom av pulsen som uppstår i mångfalden av de verksamheter som bedrivs i huvudstaden. Men ur ett lokalperspektiv kännetecknas city av stark efterfrågan och begränsat utbud. Efterfrågan är driven av stadens starka näringsliv i kombination med ett rikt restaurang- och nöjesliv. Att utbudet är begränsat beror på en återhållsam takt på nyproduktionen av kontorsytor.

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av området?

– En snabbare revitalisering av kontorsstocken i city kommer att bli aktuell i takt med att större ytor ställs vakanta, primärt i västra CBD kring Klarakvarteren och Brunkebergs torg, men även i form av kommande projekt i andra delar av city. Det är en bra utveckling eftersom det möjliggör en större rörlighet på marknaden. Växande företag måste ha möjlighet att växla upp till större lokaler och i sin tur lämna plats för andra företag med förändrade lokalbehov. Då behövs en viss vakans för att ge utrymme att omvandla äldre lokaler till nya moderna kontorsytor. Kommande och pågående förnyelseprojekt i city är nödvändiga för en positiv utveckling av kontorsmarknaden på sikt.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Hur skulle du beskriva Stockholm citys hyresläge och hyresutveckling?

– Under förra året svajade toppnivåerna lite fram och tillbaka, men tog fart uppåt under senare delen av 2013. Den utvecklingen har vi sett fortsätta under 2014, hyrorna i city har återigen börjat klättra uppåt. Vi tecknar avtal på nivåer kring 4 800 kr per kvadratmeter för de bästa lägena i city idag. Sen finns det enstaka avtal som är ännu högre, men då är det oftast på grund av något unikt mervärde i lokalen, eller på grund av en mycket hög nivå på hyresgästanpassningen.

Hur ser ert bestånd ut i Stockholm city?

– Vi förvaltar ett 60-tal fastigheter inom tull i Stockholm, varav 40 ligger i CBD. De flesta av dessa fastigheter ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv, vars svenska fastighetsportfölj vi förvaltar. Inom CBD har vi sammanlagt närmare 400 kontorslokaler motsvarande 120 000 kvadratmeter. De flesta av dessa är för närvarande uthyrda.

Hur har era satsningar sett ut här hittills och vad har ni på gång?

– I vårt förvaltningsåtagande ingår ett ständigt pågående förädlingsarbete. Oftast sker det successivt, i takt med nya vakanser uppgraderar vi lokalerna och anpassar till nya hyresgäster och deras specifika behov. Det kan även röra sig om större projekt, där man tillsammans med fastighetsägaren tar ett större grepp och tomställer innan ombyggnad. Ett sådant exempel är SEB Trygg Livs fastighet Sperlingens Backe 30 på Sturegatan 6 som genomgått en omfattande modernisering och där samtliga kontorsytor blivit uppgraderade. Där har vi en handfull kontorslokaler kvar att hyra ut, sen är den fylld igen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter