Kista blir Stockholms Manhattan

Kista är en smältdegel för kompetens, innovation och investeringar och här flödar energin. Det menar Petra Dalunde på Kista Science City AB. Här erbjuds både nyproducerade och äldre lokaler. Hyrorna är förhållandevis höga och ser ut att fortsätta att öka samtidigt som vakansnivåerna är låga.

NOD i Kista. Foto: Åke Eson Lindman

NOD i Kista. Foto: Åke Eson Lindman

Första januari i år började Petra Dalunde som kommunikationschef på Kista Science City AB med ansvar för bland annat stadsutvecklingsfrågorna. Med sig har hon en gedigen erfarenhet från politik, förvaltning och näringslivsutveckling. Och en djärv vision för Kista.

Dagens Kistas främsta styrka är mångfalden, anser hon.

– Här har vi en mångfald vad gäller hur byggnader och stadsdelens struktur ser ut, bland olika typer av yrken och hur man kan bo, handla och studera. I Kista finns också en mångfald vad gäller människorna utifrån ålder, bakgrund och kompetens.

Även variationen bland områdets företag tar Petra Dalunde som exempel.

Petra Dalunde, Kommunikationschef, Kista Science City AB

Petra Dalunde, Kommunikationschef, Kista Science City AB

– I Kista har vi allt från multinationella megajätteföretag till väldigt små innovationsföretag.

Kista Science City

Kista Science City AB arbetar för att förbättra villkoren för de som är verksamma i regionen genom att verka för samarbeten mellan företag, forskning, akademi och Stockholms stad. Uppgiften består även i att marknadsföra platsen och innovationsklustret Kista Science City.

– Genom att se till att alla olika aktörer samverkar på olika sätt stärker vi hela regionen och innovationsklustret, säger Petra Dalunde.

Men Kista Science City består, geografiskt sett, inte bara av stadsdelen Kista utan täcker även in Akalla och Hjulsta samt de intilliggande kommunerna Järfälla, Soll-entuna, Sundbyberg och Solna.

– Hela den här regionen är enormt expansiv. Exempelvis ökar antalet anställda ackumulativt. När det skapas tre arbetstillfällen i Stockholms stad generellt, skapas det sex arbetstillfällen här. Alla dessa människor som får arbete här behöver någonstans att bo och företagen behöver ny mark för att bygga nya kontor osv. Vi skulle bli väldigt mycket starkare om vi gemensamt drev viktiga frågor, t ex mot SKL, KSL Trafikverket och Länsstyrelsen. Därför tar vi det lite större greppet. Och när vi planerar i det här området ser vi inte bara till vår egen kommun eller stadsdel utan också varandras delar.

Höga lokalhyror

Vakansgraden i Kista beskriver Petra Dalunde som förhållandevis låg och hyrorna som ökande.

– Hyresnivåerna börjar bli rätt så höga nu om man jämför med motsvarande geografiska lägen. De är inte uppe vid nivåer som i CBD i innerstaden, men snäppet under.

Trots det kan hon konstatera att det finns en del att önska när det gäller de kommersiella lokalerna i Kista. I nyproducerade fastigheter placeras numera oftast lokaler i bottenplan för att skapa en blandad och mer levande stadsmiljö, men det finns områden i Kista med äldre fastigheter där fasaderna fortfarande är stängda och helt saknar lokaler i bottenvåningen.

– Så det finns saker att jobba med tillsammans med både fastighetsägare och staden.

Stockholms Manhattan

Utvecklingen i Kista under de senaste 30 åren beskriver Petra Dalunde som en framgångssaga. Nu är det dags att ta spjärn i dagens läge, anser hon, och ta fram en ny vision för de kommande 30 åren. Enligt plan ska den vara färdig i höst.

– Visionen är att göra Kista till Stockholms Manhattan där människor står i kö för att bo och arbeta i en bra miljö. Vi kommer jobba med den levande blandstaden och med hållbar stadsutveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

I Kista Science City görs idag omfattande satsningar på stadsutveckling, i form av nya bostäder. Just nu byggs Stockholms högsta bostadshus, 35 våningar höga Kista Torn. I Kista Gård byggs sammanlagt cirka

900 lägenheter och totalt i Kista planeras 4 000 nya bostäder de kommande fem åren. Även i Barkarbystaden i Järfälla, en del av Kista Science City, byggs det och är just nu ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet. Under en tioårsperiod växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. I hela Kista Science City finns det planer för så mycket som 38 000 bostäder fram till 2020.

I Kista finns också stora ytor som idag används som parkeringar. På dessa platser finns möjlighet att bygga ytterligare kontor och bostäder, konstaterar Petra Dalunde.

– Vi ser framför oss att de är tagna i anspråk inom en ganska snar framtid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter