kista blir allt mer stadslikt

En av fastighetsägarna som är aktiva i Kista är Fortin Properties vars bestånd utgörs av totalt 120 000 kvm fördelade på tre stora fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor. De tre största hyresgästerna är Tele2, Ericsson och Fujitsu. Johan Widström, Asset Manager på Fortin, berättar att Kista är inne i en intressant utvecklingsfas där kommersiella utvecklingsprojekt och boenden växer fram parallellt. Han upplever att Kista börjar ta form av en stad.

I Kista är fastighetsägarna som satsar just nu många och de arbetar mot ett gemensamt mål. Det tycker Johan Widström är stimulerande.

– Det ökar förstås den interna konkurrensen, men det är i stort och på lång sikt bra för oss alla. Vi ökar attraktiviteten gentemot Solna och andra företagsparker i Norrort. Ett av de stora lyften hittills, både för oss och Kista, är att vi fått mässan och hotellet Victoria Tower.

Johan Widström upplever att Kista centrum har blivit större och tar sina hyresgästers läge på Torshamnsgatan som exempel. På 90-talet tillhörde det utkanten av Kista och kändes långt borta. Idag, när Kista växt, ligger det istället mitt i.

Mer stadskaraktär

Om man ser tillbaka till 90-talet hade Kista dessutom en helt annan karaktär. Med nya bostäder, Kistagallerian, allt mer handel utmed gångstråken och bättre restauranger tycker Johan Widström att Kista nu börjar likna en stad.

– Det gör Kista allt mer attraktivt rent generellt. Man ska inte bara fokusera på kontoret i sig, för det handlar ju även om vad som erbjuds på lunchen och hur trevligt det är att resa och gå till och från jobbet. Dessutom ska det upplevas säkert att rör sig ute i området på kvällarna. Ju mer stadskaraktär, ju ljusare och mer folk i rörelse det är, desto bättre upplevelse blir det för våra kunder. Det tycker jag är en viktig del.

Positivt läge för hyresgästerna

Fortin samarbetar med Nordier som har erfarenhet från Kistamarknaden sedan 80-talet. James Mehks, partner på Nordier, menar att fastighetsägarnas uppgradering av den befintliga fastighetsstocken ger lokalsökande företag många bra alternativ i Kista.

– Efter att Kistas vakans sköt i höjden för några år sedan händer det nu en hel del positivt, både på fastighetsnivå och infrastrukturellt vilket skapat sjunkande vakanser, jag tycker att det ser ljust ut. Sen är det en tuff marknad med många fastighetsägare, och fortfarande ett stort utbud av hyreslediga lokaler, vilket medför en ganska tuff fight om hyresgästerna. Det vi ser är att många hyresgäster efterfrågar fastigheter som erbjuder mer än enbart en kontorslösning. Vi har klarat av konkurr-ensen bra då vi kan erbjuda konferens, friskvård och andra tjänter till våra hyresgäster, säger James Mehks. Vidare anser många företag att det är viktigt att fastighetsägaren är lyhörd, flexibel och synlig, vilket kännetecknar Fortin.

Aktivt och långsiktigt

Fortin har intressanta planer för sina fastigheter i Kista, berättar Johan Widström.

– Våra fastigheter är 30 år gamla och naturligtvis kommer vi att lyfta dem på något sätt både invändigt och utvändigt. Fortsätta att göra hyresgäst-anpassningar, men även se över entréer och accesser. En och annan överraskning skall vi också få till, vi sitter mitt i planeringen för detta.

På Fortin tror de mycket på att vara en aktiv fastighetsägare på plats och att ha en långsiktighet i sitt arbete.

– För det handlar ju mer om ett partnerskap än att vi är fastighetsägare och kunden är en hyresgäst. Vi vill kunna jobba långsiktigt med våra kunder, men det är inget man bara kan sätta ner på ett papper utan för att vara trovärdiga måste man fysiskt finnas på plats och verkligen visa att man jobbar aktivt, avslutar Johan Widström.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter