Kista blir allt mer levande

Atrium Ljungberg är en av fastighetsägarna som är aktiva i Kista. Här svarar marknadsområdeschefen Ulrika Bengtsson på frågor om dagens och framtidens Kista samt om deras egna bestånd och vakanser i området.

Mötesplatsen Nod i Kista. Foto: Erik Lefvander

Mötesplatsen Nod i Kista. Foto: Erik Lefvander

Hur skulle du beskriva dagens Kista?

– Kista är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla områden som just nu håller på att utvecklas till mycket mer än bara en plats för arbete och IT. Här tillförs moderna bostäder, nya mötesplatser, restauranger, hotell och service i en rasande fart, och det bidrar verkligen till att utveckla den nya urbana stadsmiljön som man redan delvis upplever idag. Området lever i allt större utsträckning fler timmar om dygnet.

Hur tror du att företag etablerade i Kista kommer uppleva området om tio år?

– Atrium Ljungberg tror att företag som är etablerade i Kista om tio år kommer uppleva området som mindre geografiskt avgränsat och mer som en plats som smält ihop med kringliggande områden och kvalitéer. Detta som en konsekvens av ökat byggande och förbättring av kollektiva färdmedel, t ex Tvärbanan. Det kommer också att vara en mycket större symbolisk plats för ICT, akademi och näringsliv. Bidragande orsaker till detta är Kistas sammanhållning och inställning till samverkan samt att det finns en gemensam strävan mellan olika aktörer att Kista ska fortsätta att vara en stor aktör med internationell lyskraft.

Hur ser ert bestånd ut i Kista?

– Atrium Ljungbergs erbjudande i Kista består dels av trädgårdsstaden Ärvinge, dels av mötesplatsen Nod. I Ärvinge har vi just nu sammanhängande lokaler för mer etablerade verksamheter och dessutom spännande och flexibla koncept för verksamheter mellan 200 – 1 000 kvm. Vi kallar det sistnämnda ”Ärvinge Tech”. I Nod huserar vi näringsliv, forskning, akademi, friskvård, restaurang och kultur. Nod är verkligen något för ”framåtlutade” aktörer. Just nu finns utrymme för ytterligare ca två större verksamheter (>1 000 kvm) samt för många med mindre behov.

Ulrika Bengtsson, Marknadsområdeschef i Kista, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Marknadsområdeschef i Kista, Atrium Ljungberg

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i Kista?

– Atrium Ljungberg bedömer att hyrorna för bra och moderna lokaler i Kista ligger på väldigt konkurrenskraftiga nivåer idag. Under de kommande två – tre åren kommer nivåerna dock att öka pga att andelen moderna lokaler inte ökar i samma takt som efterfrågan. Samtidigt är det få som är intresserade av lokaler med sämre kvalitet och dessa objekt blir istället föremål för omvandling till andra ändamål.

Vad har ni på gång i området?

– I Ärvinge jobbar vi just nu aktivt med att hitta sätt för företag att kunna effektivisera och vara flexibla i sitt lokalanvändande. Detta genom att möjliggöra att funktioner så som projektrum, labb, showrooms etc skall kunna förhyras på kortare kontrakt och även delas med andra företag. Vidare jobbar vi tillsammans med staden och SL med Tvärbanans sträckning till Kista och som kommer att ha en station i Ärvinge.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter