Kirunas nya stadskärna planläggs

Stadskärnan kommer att ha en handelsgata med butiker i bottenvåningarna på båda sidor om gatan.

Längre österut längs gatan finns ett område planerat för stormarknad. Kiruna kommun har tagit fram ett planförslag som möter Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stortorg och en handelsgata. Ambitionen är att den nya stadskärnan med handelsgata ska stå klar inom fem år. Målsättningen är att de första byggnaderna kring stadstorget och handelsgatan ska vara klara 2019.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter