Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen AB: Jag är stolt över att göra skillnad

Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen AB, berättar om vilka utmaningar hon ser för Jernhusen, vad hon är mest stolt över att ha uträttat i sitt jobb och energieffektivisering av fastigheterna. 

Vilka projekt har Jernhusen på gång just nu?

- Det händer mycket på Jernhusen. Framför allt så har vi stora projekt i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi jobbar med att utveckla stationsnära städer. Historiskt sett har stationsområden blivit baksidor i städerna och det vi nu gör är att utveckla framsidor med verksamheter som bidrar till liv och rörelse och attraktiva mötesplatser. Undersökningar visar att man är mer benägen att åka kollektivtrafik om det finns kontor i stationsnära lägen. Genom att bygga för fler arbetsplatser möjliggör vi för fler att åka kollektivt. Och då bidrar vi också till att fler väljer hållbara transporter till jobbet. Det gör skillnad för både miljön och för resenärerna.

Kerstin Gillsbro_140929_0469_1000px

Kerstin Gillsbro_140929_0469_1000px

I Stockholm börjar bygget av Stockholm Continental att närma sig färdigställande. Det blir knutpunkten för resenärer från Citybanan, T-Centralen och Centralstationen. Fastigheten kommer att domineras av ett nybyggt Scandic Hotell, som blir tredje generationens hotell på platsen. Det första öppnade1878. De översta våningarna innehåller 19 lägenheter som nu är ute till försäljning. Stockholm Continental blir också en länk mellan Vasagatan och Klarabergsgatan genom sina två entréer till dessa gator. Det pågår också en renovering av 8 000 kvm kontorsyta till moderna kontorslokaler. Projektet är klart under våren. Hyresgästen 3Gamma och Zound Industries har redan flyttat in och uthyrningsarbete pågår för resterande lokaler.

I Göteborg utvecklar vi stationsområdet i projektet RegionCity, som kommer att bli en helt ny stadsdel. Göteborgs Stad utvecklar det som kallas för Centralenområdet och dessa två områden kommer tillsammans omfatta både kontor och bostäder. Jernhusen jobbar nu med den första etappen som ligger vid Västlänkens planerade sträckning och det befintliga spårområdet. Här planeras för 20 000 kvadratmeter kontor.

I Malmö pågår utvecklingen av Södra Nyhamnen. Även här kommer det bli både kontor och bostäder och handelsverksamheter. Bygget av Glasvasen, som ligger precis vid Centralstationen, börjar närma sig sitt slut och hyresgäster flyttar in i början av 2016. Under 2016 kommer vi ta första spadtaget för nästa fastighet som vi kallar för Foajén. Södra Nyhamnen omfattar ett helt område med flera fastigheter som vi också planerar att bygga vidare på.

Hur är du i rollen som VD?

- För mig är det viktigt att jag som ledare skapar förutsättningar för mina medarbetare att nå sina mål så att vi får den bästa möjliga upplevelsen för våra kunder och resenärer.

Vad ser du för yrkesmässiga utmaningar i framtiden?

- Jernhusen kommer under många år framöver att ha flera stora projekt på gång och vi kommer behöva fler skickliga och innovativa personer som kan ta sig an våra framtida möjligheter. Bland annat blir vi en större hyresvärd och behöver mer kompetens inom exempelvis uthyrning.

Vad ser du för utmaningar för Jernhusen?

- Vi har flera planprocesser framför oss och det är politiska beslut som ska fattas för att komma vidare med våra utvecklingsplaner för stationsområdena. Vi jobbar idag nära både tjänstemän och politiker i de olika kommunerna, men det är långa processer som tar tid att förankra och få beslut. Dessa processer medför också en del överklaganden, som i sin tur också tar tid. Det är flera stora infrastrukturprojekt på gång som exempelvis Ostlänken och Västlänken. I Sverigeförhandlingen diskuteras också höghastighetsbanan. När detta blir verklighet ökar antalet resenärer och Jernhusen behöver utveckla stationer som kan ta emot ökade resenärsflöden och erbjuda bra service utifrån deras behov.

Vi har idag över en halv miljon resenärer varje dag på våra stationer över landet och vi måste hela tiden utveckla stationerna för att möta deras behov samtidigt som stationerna ska vara trevliga och trygga platser att vara på. Stationerna blir också mötesplatser för exempelvis tiggare och hemlösa som inte ska resa, som istället söker värme och tak över huvudet. Stationen måste i första hand fungera för resenärerna och i de fall detta blir ett problem på stationen jobbar vi tillsammans med kommuner, polis, hjälporganisationer m fl för att utsatta personer ska kunna få den hjälp de behöver.

En del av ert uppdrag är att öka det kollektiva resandet - vilket är miljövänligt, är ni miljövänliga på andra sätt? Är era byggnader exempelvis miljövänliga?

- Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler reser kollektivt och att mer gods ska transporteras på järnväg. Det är något som genomsyrar allt vi gör.

Vi jobbar hela tiden för att energieffektivisera våra fastigheter. Det kan ibland vara en utmaning när man har många fastigheter som är över 100 år gamla. Därför är vi extra stolta att vi uppnått nivå brons enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad på flertalet fastigheter. Systemet Miljöbyggnad hjälper oss att säkerställa fastigheternas miljöprestanda och identifierade åtgärder kan planeras tillsammans med eventuella energi- eller underhållsåtgärder. Vårt mål är att alla fastigheter ska ha uppnått nivå Brons till år 2020. Vid nybyggen har vi målet att alltid uppnå nivå Silver, men vår ambition är att uppnå högre nivå.

Vid bolagiseringen av Statens Järnvägar för snart 15 år sedan ärvde vi en del gamla miljöproblem. Depåer och bangårdar har i årtionden förorenats av industriell verksamhet och järnvägens framväxt. Men tillsammans med andra aktörer minskar vi successivt de gamla föroreningarna genom att undersöka och vid behov sanera den mark vi äger. Samtidigt förhindrar vi nya föroreningar genom att jobba tillsammans med våra kunder och till exempel köpa in modern reningsutrustning.

Var är Jernhusen om 5-10 år?

- Då har vi kommit mycket längre i att bygga stationsnära stad i våra tre största städer. Vi ser redan nu att resandet ökar vilket gör att efterfrågan på attraktiva stationer och centrala kontor och mötesplatser ökar. Det arbete som Jernhusen gör nu möjliggör för 5 000-

10 000 arbetsplatser i stationsområdena för både oss och andra fastighetsägare.

Vi har också fortsatt utvecklingen av centralstationerna med bra service och spännande handel. Stationerna är än mer attraktiva mötesplatser för både privata och affärsrelaterade möten.

I ditt jobb på Jernhusen, vad är du mest stolt över att ha uträttat?

- Jag är väldigt stolt över att ha varit med och stärkt varumärket Järnvägen för både branschen och allmänheten. Och att vi är med och påverkar samhällsutvecklingen. Om fler får möjlighet att åka tåg är det bra för både resenärer och för miljön. Och vi får ett mer hållbart samhälle. Jag är stolt över att göra skillnad.

Hur kommer Västlänken i Göteborg att bidra till/påverka Jernhusen?

- När Västlänken byggs flyttas också stationsläget för pendeltågen. Det innebär nya och ökade flöden i stationsområdet och nya möjligheter att utveckla stationen med mer utbud och service till resenärerna. Västlänken kommer göra det enklare för fler att åka kollektivt och för att fler ska kunna arbeta i närheten av stationen behövs mer arbetsplatser i området. Därför planerar nu Jernhusen för RegionCity som innebär en ny stadsdel med kontor, handel och resenärsservice. Det är ett stort område som kommer byggas i flera etapper.

Faktaruta Kerstin Gillsbro

Bor: Spånga, Stockholm

Tidigare jobb: Flera befattningar inom NCC-koncernen som exempelvis platschef, VU-chef, logistikchef, Chef NCC Telekom och chef NCC Boende

Utbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter