Karlstad, attraktivt för etablering

I Karlstad präglas kommunen av inpendling från närliggande kommuner och orter och arbetsmarknaden domineras av universitetet med sina cirka 1 500 anställda. Staden bedöms som en attraktiv ort av investerare och det finns flera intressenter som vill etablera sig här eller utöka sitt innehav på orten.

Analys av Angelica Adolfsson, Newsec Asset Management 

Angelica Adolfsson

Angelica Adolfsson

Karlstad är Värmlands residensstad. Staden har haft en stabil befolkningstillväxt, mellan 0,5-1,0 procent, under den senaste tioårsperioden. Befolkningsmängden i kommunen summerades under det sista kvartalet 2015 till totalt 89 245 invånare. Karlstad är beläget precis norr om Vänern och utgör en centralpunkt i Värmlands vägnät. Motorväg E18 går genom staden och ett flertal riksvägar börjar i staden vilket innebär relativt goda förutsättningar för pendling, även om läget i Sverige får anses något perifert. Däremot ligger det väl i förhållande till och från Norge och mitt emellan Stockholm och Oslo, vilket innebär en del genomfart. Vidare finns regelbundet tågavgångar direkt till Göteborg, Stockholm och Oslo samt en flygplats med reguljärflyg till Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det har förts diskussioner om att bygga ut järnvägen mellan Stockholm och Oslo, vilket bedöms få en positiv påverkan på staden, och regeringen betraktar det som en prioriterad fråga även om inga beslut ännu är tagna. Kommunen präglas av en inpendling från närliggande kommuner och orter vilket ökar underlaget för näringsidkare i staden. Karlstads högskola fick status som universitet år 1999 och har i dagsläget runt 10 000 studenter vilket innebär en väsentlig inflyttning från såväl närområde som andra större städer. Vidare finns Statens Provningsinstitut i staden med en mindre tjänsteforskningsenhet som får anses vara av strategisk vikt för staden som attraktions-nod. I dagsläget går cirka en tredjedel av universitetets omsättning till forskning. Arbetsmarknaden i Karlstad domineras, vid sidan av kommun och landsting, av Karlstads Universitet med cirka 1 500 anställda. De tre största privata aktörerna under 2015 var Konsum Värmland, Valmet AB och Tieto Sweden. Den starkaste branschen är massa-, pappers- och förpackningsindustrin med klustret The Paper Province i spetsen. Inom Paper Province samarbetar nästan 250 företag för att kunna utveckla nya tjänster och produkter inom förpackningsområdet, massa- och papperstillverkning och energieffektivisering. Karlstad placerade sig under 2014 på Svenskt näringslivs kommunranking som nummer 60 av rikets totalt 290 kommuner. 2014 var Karlstads bästa år i rankingen sedan toppnoteringen 2008. 2014 steg Karlstad 23 placeringar jämfört med 2013. I 2015 års mätning tappade kommunen dock 15 placeringar och återfinns i dagsläget på plats 75.

Marknad

Karlstad bedöms som en attraktiv ort och det finns bland investerare ett intresse av att etablera sig, alternativt utöka sitt innehav, på orten. Karlstad Bostads AB äger och förvaltar cirka 7 400 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Andra stora fastighetsägare verksamma inom Karlstads kommun är bland andra Hemfosa och Willhem. Kontorshyrorna i Karlstad har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 000 – 1 600 kr/kvm. Den övre delen i spannet ökades något under hösten 2015 annars har hyrorna legat på samma nivå och har så gjort under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 100 kr/kvm, normalhyrorna återfinns i intervallet 850 – 1 000 kr/kvm. Hyror för butiker i bästa läge återfinns över 3 000 kr/kvm med toppnoteringar om 3 700 kr/kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Bryggan i Sandgrundsparken. Bild: Andreas Eliazon

Bryggan i Sandgrundsparken. Bild: Andreas Eliazon

 

Transaktion 2015

Den största genomförda transaktionen lokaliserad till enbart Karlstad under 2015 var förvärvet av Bergvik Köpcenter (Köpet 1). Köpeskillingen uppgick till 600 miljoner kronor vilket motsvarar 27 273 kr/kvm. Förvärvet genomfördes i oktober månad och förvärvades av Eurocommercial. Säljare var Konsum Värmland.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter