Kallebäcks Terasser tar form

Nu går startskottet för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Den gamla Arlafabriken i Kallebäck rivs och kommer att ge plats för upp till cirka 2 000 lägenheter i olika upplåtelseformer samt ytor för verksamhetslokaler.

Kallebäcks Terrasser är en del i Göteborgs Jubileumssatsning och cirka 800 av de 2 000 lägenheterna i området ska stå färdiga till stadens 400-års jubileum 2021.

– När rivningen nu påbörjas går startskottet för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser med närhet till såväl Delsjöns naturområde som city. Vi planerar för ett nyskapande, aktivt område med trivsamma mötesplatser, bostäder, kontor och må-bra-ytor som tillför en naturlig livskvalité och ger liv mellan husen, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelse och naturen i sig bidrar till. Här kommer berget, naturen, barnen och cyklarna stå i centrum för utvecklingen. I de parallella uppdrag som har genomförts presenterade Nyréns arkitektkontor det vinnande förslaget till strukturplan för området.

– Nu pågår ett intensivt detaljplanarbete för området. Vår förhoppning är att börja bygga så snart det är möjligt och vara igång med produktionen i slutet av 2017. Det är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Målet är att cirka 800 lägenheter i området ska stå klara till år 2021, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Wallenstam förvärvade fastigheten hösten 2013 och i slutet av 2014 avvecklade Arla Foods sin produktion på plats. Sedan dess har en rad utredningar ägt rum för att möjliggöra genomförandet. Rivningsarbetet startar inom kort och beräknas pågå under hela 2016.

Källa: Pressmeddelande Wallenstam

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter