Köpenhamn navet i Öresundsregionen

Köpenhamn utgör navet i Öresundsregionen, det menar Thomas Wenzell Olesen på fastighetsbolaget Norrporten. Staden utvecklas genom nya infrastruktursatsningar och det byggs mycket nytt både vad det gäller kontor och bostäder. Köpenhamn har dessutom flera fina områden kvar att exploatera.

Norrporten äger och förvaltar ca 110 000 kvm kontor i Köpenhamn, mestadels i fastigheter lokaliserade centralt i staden.

– Det rör sig framför allt om nya och moderna fastigheter i bra lägen och med goda kommunikationer, säger Thomas Wenzell Olesen, marknadsdirektör på Norrporten.

Han upplever att det är många svenska företag som söker lokal i Köpenhamn.

– Danmark och Sverige är starka samarbetspartners och dynamiken i Öresundsregionen ökar kontinuerligt. Många multinationella företag ser potentialen i regionen och både danska och svenska medarbetare pendlar dagligen över Öresundsbron. Många av våra hyresgäster har exempelvis medarbetare som kommer från Sverige men vi har även svenska företag som hyr av oss. Till exempel Swedbank, Handelsbanken, Skandia och Nordnet. Att svenska företag väljer Norrporten tror jag beror på att de känner till oss från den svenska marknaden. Många svenska företag fokuserar dessutom på hållbarhet, något som också är ett viktigt fokusområde för oss.

Just nu har Norrporten lediga lokaler på bland annat Kalvebod Brygge, Teglholmen och i Ørestad.

Thomas Wenzell Olesen, Marknadsdirektör, Norrporten

Thomas Wenzell Olesen, Marknadsdirektör, Norrporten

Hyra lokal i Danmark

Jämför man hur det fungerar att hyra lokal i Danmark jämfört med att hyra i Sverige kan man som hyresgäst i vissa hänseenden uppleva skillnader, menar Thomas Wenzell Olesen.

– I Danmark jobbar vi mycket med mäklare och bolag som representerar hyresgästen, så kallad tenant representation. Dock främst i storstäderna. Även avtalen fungerar olika, exempelvis när det gäller själva ytorna och vad hyresgästen ska betala. Ett hyreskontrakt, och förhandlingarna kring det, är överlag något mer komplicerat.

Dynamiskt och internationellt

– Köpenhamn är navet i Öresundsregionen. Dynamiskt och internationellt med en flygplats som fungerar som en hub för hela Norden.

Staden utvecklas genom nya infrastruktursatsningar, bland annat satsas det stort på en utbyggnad av metron fram till år 2022.

– Desstom byggs det mycket bostäder och helt nya bostadsområden utvecklas, bland annat i flera gamla hamnområden. Utöver det skapas också nya kontorsfastigheter. Köpenhamn har flera fina områden kvar att exploatera, till skillnad från exempelvis Oslo och Stockholm, så en fortsatt bra utveckling är att vänta. Urbaniseringen är, precis som i andra städer, relativt stark, säger Thomas Wenzell Olesen.

Satsar på grön profil

Norrporten tittar på att utöka sitt bestånd i Köpenhamn.

– Men om det kommer att ske genom egen utveckling, köp av projekt eller befintliga fastigheter vet vi ännu inte. Men möjligheterna är många. Dock är det självklart viktigt att vi behåller en homogen portfölj, att det finns en röd tråd i förhållande till vårt koncept. Vi vill satsa på moderna, flexibla fastigheter med grön profil i bra lägen där vi kan jobba med långvariga och värdeskapande relationer tillsammans med våra kunder.

Men varför ska man som svenskt företag etablera sig i Köpenhamn?

– Det handlar självklart om god kommunikation till resten av världen och goda synergieffekter i Öresundsregionen. Dessutom är ju danskarna världens lyckligaste folk, konstaterar Thomas Wenzell Olesen avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter