Juvel ska förgylla Täby

Täby har gått från att vara en kommun med stiltje på byggfronten till att ha en mängd spännande projekt på gång. I den nya stadsdelen Täby park ska 4 000-5 000 arbetsplatser tillkomma och stora satsningar görs för en utvecklad infrastruktur till exempel.

Den framtida stadsdelen Täby park. Arkitektskiss av Nyréns arkitektkontor AB

Den framtida stadsdelen Täby park. Arkitektskiss av Nyréns arkitektkontor AB

Täby är till ytan en relativt liten kommun med sina 66 kvadratkilometer. Bland de 67 000 invånarna är utbildningsnivån hög liksom medelinkomsterna.

Täbys företag är många med drygt 9 000 registrerade. En stor andel av dem är enmans- eller tvåmansföretag men här hittar man också några medelstora.

– Varje år startas det dessutom ca 500-600 nya företag i kommunen. Och den utvecklingen ser ut att hålla i sig. För på gymnasiet är Ung Företagsamhet, det projekt där man som ungdom får möjlighet att starta ett företag, väldigt populärt. Det är superkul, säger Kristina Eineborg, näringslivschef i Täby kommun.

Täby är Sverige mest privatiserade kommun.

– Vi välkomnar valfrihet på alla områden där det går. Exempelvis är ungefär hälften av skolorna friskolor och inom hemtjänstområdet finns här enbart privata utförare. Så även inom den sektorn finns stora möjligheter att driva företag i Täby.

Handeln är en stor och viktig sektor i kommunen. De mest dominerande handelsområdena är Täby Centrum och Arninge.

– Handelsindexsiffrorna för kommunen är väldigt höga.

Kristina Eineborg, Kommunikations- och näringslivschef, Täby kommun

Kristina Eineborg, Kommunikations- och näringslivschef, Täby kommun

Växer väldigt mycket

Under 80- och 90-talen växte Täby i begränsad omfattning. Idag är Täby istället, precis som många andra Stockholmskommuner, en kommun som växer väldigt mycket. När det nu byggs är tillväxten främst koncentrerad till fyra områden. Ett av dessa är Täby centrum, som inte bara består av köpcentrumet Täby Centrum, utan där finns också en hel del bostadskvarter, skolor och kontorslokaler etc.

– Köpcentrumet Täby Centrum har blivit fantastiskt fint och har utsetts till Nordens bästa köpcentrum. Dessutom har vi precis invigt nya Täby torg. Så där händer det väldigt mycket.

Arninge-Ullna, i norra delen av kommunen, har primärt varit ett externt verksamhetsområde under många år. Där byggs nu ett par tusen bostäder. Men även verksamhetsområdet i sig utvecklas.

– Vi är precis inne i en process där vi säljer mer mark till handelsetableringar i Arninge-Ullna. Där kommer vi också dra om Roslagsbanan så att det blir ett resecentrum i området, berättar Kristina Eineborg.

Juvelen i kronan

Västra Roslags-Näsby är ett litet men mycket centralt område. Där ligger nuvarande kommunhuset, som 2016 ska rivas och ersättas av ett nytt i Täby centrum. På platsen för det gamla kommunhuset ska istället omkring 900 bostäder samt verksamhetslokaler byggas, precis vid Roslagsbanans station.

– Roslagsbanan delar sig här i Roslags-Näsby, med en del upp till Österåker och den andra till Vallentuna. Vallentunaförlängningen planeras att dras vidare till Arlanda i framtiden.

Det fjärde och sista området beskriver Kristina Eineborg som juvelen i kronan.

– Det som förut hette Galoppfältet, men som nu heter Täby park, är ett av de absolut största, centralt belägna, obebyggda områdena som finns i Sverige och framför allt i Stockholmsregionen.

Området har blivit tillgängligt sedan Täby Galopp flyttat till Upplands-Bro. Tanken är att Täby park ska rymma cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Då det rör sig om mycket central mark kommer det inte byggas för volymhandel eller höglager, menar Kristina Eineborg, utan snarare traditionella kontorsarbetsplatser.

Infrastrukturutbyggnad

– Det händer med andra ord väldigt mycket i Täby. Inte minst är de planerade infrastrukturutbyggnaderna väldigt viktiga för företagen. Både för att de ska kunna få logistiken med varutransporter att fungera men också för att de anställda ska kunna ta sig till och från jobbet på ett smidigt sätt. Ett exempel är utvecklingen av Roslagsbanan. Den moderniseras med nya vagnar, dubbelspårsutbyggnad och förbättras med större turtäthet.

Täby kommun satsar även mycket på framkomlighet genom utbyggnad av vägnät och cykelbanor. De deltar också i Sverigeförhandlingarna som har regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra åtgärder för förbättrad tillgänglighet och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

– Vi arbetar för en förbättrad spårtrafik till Täby. För kommunikationerna till och från centrala Stockholm är riktigt bra, men ska man ta sig till andra intilliggande kommuner ser det ut som för nästan alla kommuner runt om Stockholm. Det går tyvärr inte alls lika snabbt och smidigt. Det är exempelvis därför vi tycker att tunnelbanans föreslagna sträckning, från Arenastaden till Täby via Mörby Centrum, är intressant, avslutar Kristina Eineborg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter