Juvel blir starten för storsatsning i Högsbo

Kungsleden tror på Högsbo. Alla utvecklingsplaner i, och omkring, området gör att man nu är redo att storsatsa, både på kort och lång sikt. Helt enligt bolagets nya, medvetna strategi. Och allt startar med en juvel.

Kungsleden äger i dag totalt 107 000 kvm i Högsbo/Sisjön och i Högsbo har man nu nått den storlek som gör att man vågar storsatsa just här.

- Vi vill vara långsiktiga ägare i tillväxtorter och ser fördelarna med att skapa kluster för att kunna sätta vår prägel och driva utvecklingen i ett område, förklarar Nicklas Arfvidsson, Regionchef på Kungsleden. På så sätt kan vi också skapa en bättre produkt till slutkunden och erbjuda ett större utbud. Och vi gillar Högsbo!

Både på kort och lång sikt

Både på kort och lång sikt ser man flera fördelar.

- Ur ett långsiktigt perspektiv känns Högsbo självklart, de strukturella förutsättningarna är helt rätt nu. Planerna på att förvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard innebär att staden förlängs ut till Högsbo. Lägg därtill bygg

Nicklas Arfvidsson

Nicklas Arfvidsson

andet av blandstad i Södra Änggården, den långsiktiga utvecklingen på det som tidigare var Pripps, exploateringen i Sisjön och planerna på att knyta Frölunda Torg närmare. Vi tror att Högsbo har en jättespännade framtid. Allt som händer, och kommer att hända, är bara positivt men något vi löpande kommer att behöva förhålla oss till så att vi kan göra rätt saker på den här resan.

Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det sålunda om jättespännande fastighetsutveckling, men även sett ur ett kortsiktigt perspektiv vill Kungsleden visa att man menar allvar.

- Området har behandlats lite styvmoderligt och fram tills nu har ingen fastighetsägare tagit taktpinnen, menar Nicklas Arfvidsson. I det korta perspektivet handlar det mest om att faktiskt bry sig om området, hitta serviceutbudet och investera i fastigheterna, både interiört och exteriört så att helhetsintrycket höjs och miljön lyfts.

Startar med juvel

Monilen, som betyder juvel på latin, är startskottet på Kungsledens satsning och det första huset som visar vad man kan och vill göra i Högsbo. Fasaden lyfts ordentligt och 3 500 kvm i fyra plan förvandlas från cellkontor till flexibla, öppna ytor.

- Det här är vårt första stora omvandlingsprojekt i Högsbo och det känns ju såklart väldigt spännande, konstaterar Nicklas Arfvidsson. Förhoppningsvis kan ombyggnationen starta efter sommaren, beroende på hur efterfrågan och intresset ser ut. Men redan nu är vi en del av vardagen här, med personal på plats och ett showroom i Monilen som är öppet tre dagar i veckan.

Monilen. Bild: Krook & Tjäder

Monilen. Bild: Krook & Tjäder

Med Monilen vill man också visa att Högsbo faktiskt kan konkurrera med centrum.

- Förhoppningsvis kommer vi att kunna attrahera både de företag som redan finns här i dag men även de som inte gör det. Den stora utmaningen blir att få hyresgäster till kontorsytorna, men jag tror exempelvis mycket på de konsultbolag som kommer att behövas i samband med alla framtida projekt i Göteborg. I Högsbo kommer vi att kunna erbjuda samma standard och kvalitet på ytskikt som i centrum, effektiva lokaler, bättre tillgänglighet med bil och allt till en lite attraktivare peng. Och läget, utanför nybyggnadskarusellen i staden men endast fem kilometer från Linnéplatsen och närhet till rekreationsytor som Slottsskogen, är bra redan i dag men kommer givetvis att bli ännu bättre.

Kreativ och dynamisk mix

I Högsbo handlar det främst om stadsutveckling framöver, enligt Nicklas Arfvidsson. Att skapa en blandstad där just mixen och blandningen får ta plats.

- Även när Högsbo blir blandstad ska området bestå av olika typer av näringsverksamhet. Vi vill absolut inte bygga bort någon verksamhet utan istället lyfta, något vi tror alla vinner på. Kombilokaler efterfrågas mycket och kommer att finnas här även i framtiden, tillsammans med lättare tillverkningsindustri. Vi kommer att få en väldigt spännande mix i Högsbo och tror på en tät struktur och en dynamisk och kreativ miljö.

Viktigt är också att skapa bra kopplingar inom området, mellan det nya och det gamla. Både vad gäller innehåll och tillgänglighet.

- Vi jobbar hårt för kollektivtrafik, betonar Nicklas Arfvidsson. Tillsammans med andra fastighetsägare och företagarföreningen har vi just nu en jättebra dialog med Göteborgs Stad och Västtrafik. Bättre kollektivtrafik är ett måste och att vänta på att boulevarden ska bli klar är inget alternativ.

Ja, att Kungsleden tar Högsbo på allvar går det inte att ta miste på. Och man har bara börjat.

- Framöver ser vi Högsbo som en del av staden Göteborg och genom flera strategiska köp kommer vi att kunna vara med och påverka utvecklingen. Detta innebär en helt ny dimension för oss, konstaterar Nicklas Arfvidsson avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter