JORDNÄRA KONTOR SOM GER MER

Ett kontor i ekosystemets färger, där land möter hav och där mötesrummen är som blommor. Ett kontor som möjliggör interaktion, spontana möten och som tar hand om alla sina anställda, även dem som i sin konsultroll ofta sitter utlånade till andra företag. Ett kontor som hjälper till att skapa en ny anda i ett etablerat företag. MER har, tillsammansmed Hifab RUM, i Norrtullspalatset i Stockholm arbetat fram ett kontor för Hifab där miljö tillsammans med andra värdeord fått stå i fokus. Hifab är Sveriges största projektledningsföretag med cirka 350 anställda i Sverige och 100 utomlands, verksamma i 20 länder. Företaget grundades redan 1947 och har sina rötter i byggbranschen. Hifab har utvecklats till ett konsultföretag med en tydlig miljöspets som känner ett ansvar gentemot sina kunder att hjälpa till och föreslå åtgärder för att minska företags miljöpåverkan. Och när företaget växte ur sina gamla lokaler som intevar ändamålsenliga för den nya anda man ville uppnå sattes bl a miljön i fokus när det var dags att hitta och utforma en ny lokal. MER kopplades in och för att börja i rätt ände upprättades ett lokalprogram och behoven för just Hifab kartlades. Behov av integration Hifabs lokal lyckades inte integrera de olika avdelningarna och stödde intedet nya arbetssätt företaget ville uppnå, berättar Cecilia Bejdén, VD på MER. Visionen var att alla istället skulle sitta i ett öppet landskap för att skapa integration och utbyte med de projektgrupper och konsulter som oftast sitter ute hos kund. Det nya Hifab skulle vara ett flexibelt kontor där inga väggar hindrade att ett projekt växte eller krympte och ett kontor som skulle uppfattas som en attraktiv arbetsplats, i konkurrens om ny personal. Just att specificera ett företags olika behov och se vilka möjligheter som finns vid en flytt är A och O i kedjan, enligt Cecilia. En arbetsplats kan inte fungera om man inte sett till de behov som finns. Det är ett måste att systematiskt ta reda på alla olika typer av behov innan man ritar in en lösning som ser snygg ut på papper. Det är lätt att göra ett snyggt kontor, men ett kontor måste även vara funktionellt och det är betydligt svårare. Det är där utmaningen ligger. Gröna värderingar Efter kartläggningen av Hifabs behov gällde det att tolka deras värderingar och omsätta dem i en kontorsmiljö som kunde signalera vilka de är. Och en av de viktigaste signalerna var den gröna miljöaspekten. Med mycket kunskap och kompetens i huset var det extra viktigt att få leva som man lär, att få bevisa sin egen miljömedvetenhet. Att välja rätt hus var viktigt och Norrtullspalatset med sin hyresvärd Vasakronan gick helt i linje med Hifabs vision. Vasakronan är idag ett klimatneutralt företag tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och inköp av "grön el" samt klimatneutral värme och kyla. Det betyder att driften av deras fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen och att man tagit fram tydliga riktlinjer på vilka material som får vid ny-, om- och tillbyggnad. Hela Norrtullspalatset, där för övrigt Vasakronan själva sitter, är nyrenoverat och hela lokalen som Hifab i somras kunde flytta in i tar alltså miljöhänsyn. Moder Jord i fokus Värdeordet miljö fick sällskap av andra ord som globalt/internationellt, Sverige, nystart, trygghet och samverkan när Cecilia Bejdén tillsammans med kollegorna Anneli Burman och Maria Ståhlnacke skulle börja kreera kontoret. Vi utgick från Moder Jord, berättar Anneli och använde oss bl a av ekosystemets färger där brunt och grönt möter både himmel och hav. Kontoret hålls ihop av en matta i mörkbrunt naturmaterial som ger positiva akustiska egenskaper samtidigt som den får symbolisera jorden. Alla arbetsplatser är konsekvent samlade längs fasaden vid fönstren medan mötesplatser och de samordnande funktionerna återfinns i mittkärnan, en mittkärna som får symbolisera grönskan och naturen. Mötesrummen bildar öar i kontorslandskapet som ger extra energi med utstickande färger som samverkar med mattan. Färgerna i mötesrummen ska symbolisera arbetsglädje och trivsel, här klickar det till i grönt och rosa, som blommor, beskriver Anneli. Leva som de lär MER har även jobbat med olika fototapeter som ska hjälpa till att visa både Hifabs verksamhet och deras miljömedvetenhet. Tapeterna som illustrerar bygg, hållbarhet, energi och natur har översatts i foton på bl a himmel och hav, gröna blad, vindkraftverk och foto från infrastrukturprojekt. Tapeterna ramar bl a in olika spontana mötesplatser på kontoret för att skapa en rumskänsla utan väggar. Hifab RUM och MER har haft ett tätt samarbete genom hela projektet där lyhördhet för kunden har varit en av de största framgångsfaktorerna. Tony Corbell, Camilla Israelsson och Renée Eliasson från Hifab RUM har alla varit med och drivit den interna processen hos Hifab. Och i somras flyttade man alltså in i sina nya lokaler, i sitt miljövänliga palats där himmel och hav möter Moder Jord. En lokal som har alla förutsättningar att göra verklighet av deras vision om ett nytt Hifab som kan leva som de lär. Rätt lokal och rätt inredning ger många möjligheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter