Jones Lang Lasalle både krymper och rekryterar

Att förvalta Diligentias lokaler var det uppdrag som lockade Jones Lang Lasalle till Sverige för sex år sedan. I våras tog Diligentia beslutet att insourcea en stor del av sin förvaltning, vilket förstås betyder neddragningar för JLL. Men nu satsar man stort på att utveckla andra delar av verksamheten. Jones Lang Lasalle är ett företag med flera olika tjänster i portföljen. Utöver förvaltning ägnar man sig åt olika typer av konsultuppdrag, köp, sälj och uthyrning. Varje halvår sammanställer man också Nordic City Report, som ger en bild av vakansgrad och hyreshöjningar i de större städerna i Norden.

Men när nu Diligentia drar tillbaka större delen av förvaltaruppdraget innebär det ordentliga neddragningar. Personalstyrkan på dryga 150 personer minskas ner till omkring 100. En del av dessa personer följer med fastigheterna tillbaka till Diligentia.

– Det har varit en bra period för båda parter, säger Mikael Männik, chef för transaktionsteam, Sverige. Att vi nu förlorar en del av verksamheten medför också något gott. Genom att vi sprider vår verksamhet på fler uppdragsgivare blir vi också mer balanserade.

Uppdraget att förvalta Diligentias lokaler var den bas som JLL

en gång byggde verksamheten i Sverige på, men med åren har verksamheten både breddats och utökats. Nu förvaltar man lokaler åt många fler fastighetsägare och mäklarverksamheten är även det något som växer.

– I Europa är vi marknadsledande fastighetskonsult, säger Mikael Männik. I Sverige har vi inte lika stor del av marknaden, men vår andel växer stadigt.

Stora utomlands

En av anledningarna till detta är att många utländska företag köper fastigheter i Sverige och eftersom JLL är en välkänd aktör utomlands väljer många att ta hjälp av företaget även här. I fjol genomförde JLL transaktioner för så mycket som 7 miljarder. Speciellt de svenska handelsfastigheterna är attraktiva utomlands och så mycket som 80% av alla köpare var utländska. JLL är specialiserade på just handelsfastigheter (retail).

– Handelsfastigheter kräver en särskild typ av förvaltning, säger Mikael Männik. Ett köpcenter måste till exempel ständigt utvecklas i konkurrens med all annan handel för att butikerna ska behålla sina kunder.

För att inte gå minste om denna särskilda expertis har Diligentia också valt att fortsätta anlita JLL för förvaltningen av just sina köpcentra.

Att använda sig av mäklare för att placerar rätt hyresgäst i rätt lokal, det är något som är ganska nytt i Sverige, men det blir allt vanligare. En annan förändring av den svenska marknaden är att ägandet sprids på fler och fler aktörer, varav många alltså är utländska.

– Vår styrka är att vi har så många olika tjänster att erbjuda, säger­ Mikael Männik. Det är bekvämt för kunden att vi kan stå till tjänst med allt som behövs i sammanhanget. Vi hittar lämpliga objekt för köparna, agerar mäklare gentemot hyresgäster och vi förvaltar även lokalerna om så önskas.

Nyanställningar

Så trots att JLL alltså förlorar en stor del av sin förvaltarverksamhet ser Mikael Männik ljust på framtiden. Företaget försöker förstås hitta nya förvaltaruppdrag, men än mer koncentrerar man sig på att utvecklas på andra områden.

– Samtidigt som vi krymper som förvaltare växer vi stort på mäklarsidan och inom transaktion, säger Mikael Männik. Vi planerar att nyanställa tio personer inom dessa verksamheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter