Jonas Smeding, Smeding Fastighetskonsult AB: Det är ett väldigt bra tryck över tid

Jonas Smeding, Smeding Fastighetskonsult AB, berättar om svårigheter med jobbet, framtidsutsikter och hur en bra uthyrare är. 

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- En hyresgäst som stannar över tid och där hyresgästen och jag har en väldigt bra löpande dialog över tid. I bästa fall så kan jag möta upp hyresgästens förändrade behov över tid, allt från att en expansion sker och de har behov av en större lokal till motsatsen.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Eftersom jag jobbar med ganska vitt skilda typer av hyresgäster och lokaler, allt från mindre enmansbolag till större aktörer så ställer det olika krav beroende på vem som är intressent. En gemensam nämnare är dock att noga tillsammans gå igenom hyresavtalet och dess bilagor och vad som är överenskommet vid ev. anpassningar då detta annars kan bli föremål för missuppfattning. Sen ska man alltid vara väldigt tydlig och självklart aldrig ge någon utfästelse som inte kan hållas fullt ut.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Genom att just noga gå igenom deras behov och krav och att tillsammans diskutera kring en lämplig lösning. Sen förordar jag att de själva tar fram en slutgiltig rumsbeskrivning, om behov finns i samråd med extern resurs, då ingen annan än hyresgästen själv fullt ut kan svara bättre på hur just deras behov ser ut.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Kundmötet, oavsett om det är befintliga eller ev. nya vid uthyrningsarbetet. Sen är det alltid spännande att få ihop affären med alla parametrar, bara för att avtalet är signerat så är inte jobbet klart på långa vägar. Efter avtalssignering så börjar arbetet med att uppfylla vad som sagts gällande allt från lokalanpassning till hela livscykeln som hyresgästen väljer att stanna kvar i lokalen.

Hur är en bra uthyrare?

- Väldigt hög tillgänglighet, återkopplar alltid och inom kort tid och lovar självklart inte mer än vad som kan hållas.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Att i vissa intensiva perioder (budget, bokslut, prognoser och liknande) ha en väldigt hög tillgänglighet och att återkoppla tillräckligt snabbt.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Tycker den ser ljus ut, även om det kan fluktuera en del över året så tycker jag det är ett väldigt bra tryck över tid och förhoppningsvis även i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter