Jonas Henriksson och Lena Åström, Ängelholms kommun: Ängeholm får en tydligare entré

Jonas Henriksson och Lena Åström, Ängelholms kommun, berättar om stationsområdet i Ängelholm som ska utvecklas till en hållbar och attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse.

 

Förutom stationsbyggnaden, pendelparkering och busshållplatser har det på området tidigare stått gamla fabriksbyggnader. Men dessa är sedan länge rivna och större delen av ytorna står idag outnyttjade.

– Det finns en stor vilja bland både allmänhet och politiker att det ska hända något här.

Fördelaktigt läge

Den nya stadsdelen får givetvis ett utmärkt kommunikationsläge intill stationen på Västkustbanan, där både Pågatåg och Öresundståg går i dagsläget. Även goda bussförbindelser utgår därifrån.

– Med detta läge kan man t ex lätt attrahera pendlande medarbetare, menar Jonas Henriksson.

– Det centrala läget kan också ge ett bra kundunderlag för områdets verksamheter, fyller Lena Åström i.

Området planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Grönområden och gröna stråk ska vara en naturlig del. Hållbarhetsfokuset kan även komma att märkas vid planeringen av bil- och cykelparkeringar samt materialval vid byggnationerna.

– Jag skulle tro att vi inom ett par år kan ha en färdig detaljplan och börja bygga, avslutar Jonas Henriksson.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter