JM köper av Platzer för 150 miljoner

JM har tecknat avtal med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter i Gamlestadens fabriker i Göteborg. Affären uppgår till ett underliggande fastighetsvärde om 150 miljoner kronor.

Försäljningen omfattar mark om 5 000 kvadratmeter, och framtida bostäder förväntas uppgå till 25 000 kvadratmeter. Framtagandet av en ny detaljplan för området befinner sig i samrådsskede. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

Det var tidigare i år som Platzer köpte Gamlestadens fabriker av Aberdeen. Utöver de bostäder som ingår i den nya detaljplanen, beräknas även 50 000 kvadratmeter lokaler tillkomma.

Tillträde och betalning av fastigheten, Olskroken 18:7, är beräknad till första kvartalet 2018.

Källa: Pressmeddelande JM

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter