Jim Knutsson, uthyrare på Ytterbygg AB: Man stirrar sig ofta blind på kvadratmeter

Jim Knutsson, uthyrare på Ytterbygg AB, pratar om hur han jobbar för att möta en hyresgästs krav och önskemål, framtiden för uthyrningsbranschen och missuppfattningar som kan dyka upp.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Det är en mycket svår fråga. Men en hyresgäst som har förtroende för sin hyresvärd är öppnare med sina krav och sin ekonomiska status. Detta gör det mycket lättare att samarbeta. Sedan finns det den hyresgästen som har stor plånbok och som hyr på 20 år och aldrig hör av sig mer än att betala hyresfakturan. Detta kan vara trevligt på sitt sätt.

Jim Knutsson ytterbygg

Jim Knutsson ytterbygg

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Något som jag ofta ser är att man stirrar sig blind på kvadratmeter eller har svårt att förstå hur stor en lokal är. Det hjälper inte bara med en planritning eller visning av en tom lokal. Vi brukar besöka kunden i den lokal de tänker lämna. Detta för att se vad de arbetar med och deras utrymmesbehov. Sedan tar vi ett samtal om hur de vill att utvecklingen framåt skall se ut och hur deras framtida behov kan komma att se ut. Sedan tar vi fram en ritning i 2D eller 3D med deras layout för att åskådliggöra hur lokalen passar deras önskemål. Detta brukar ge en större tydlighet.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Det startar säkert på samma sätt som för de flesta. En förfrågan, ett lämnande av offert och en visning. Men på visningen försöker jag att så försiktigt som möjligt ställa frågor om varför man önskar viss planlösning, m m. Inte sällan kommer vi fram till att de krav de ställt upp inte stämmer med utseendet på den lokal vi befinner oss i. Detta resulterar i att jag går igenom de lokaler vi har lediga eller kommer bli lediga inom kort. Ritar ett antal förslag med mindre anpassning av lokal. Dessa presenteras sedan för kund. I nio fall av tio lyckas vi få in denna hyresgäst. Från första kontakt till presentation av ombyggnadsritningar inklusive kalkyl får det inte ta många dagar. Jag tror att kortar man ner processen för beslut skapar man förtroende och dessutom är kundens köpvilja fortfarande på topp, vilket ökar chansen till att ro hem ett avtal.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Min morot eller utmaning är att kunna, med så enkla medel som möjligt, lösa en hyresgästs problem. Det kan gälla i samband med förhandling inför inflyttning, ombyggnad eller nybyggnation. Sedan tycker jag att kontakten med människor är en stor positiv bit. Då vi håller på med lokaluthyrning är alla våra kunder någon form av entreprenör. Att se, eller vara i närheten av, det engagemanget och den utvecklingen som finns och sker i deras företag tycker jag rent ut sagt är kul.

Hur är en bra uthyrare?

- Lyhörd för kundens önskemål. Ser till att kunden får vad den förväntar sig och lite till. Ser saker i ett lite större sammanhang. Hyr inte ut bara för att någon önskar hyra utan tittar på om verksamheten passar in och tillför företagsklimatet i området något. I förlängningen skapar detta välmående hyresgäster och ett område som lockar till sig nya hyresgäster.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter