Jernhusen säljer i Skellefteå

Jernhusen säljer fastigheten Skellefteå 7:2, vid järnvägen, till det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris. Köpeskillingen uppgår till 20,8 MSEK och överlåtelse sker den 21 januari.

Idag passerar inga persontåg på spåren och det tidigare stationshuset inrymmer numera bland annat kontorslokaler . På fastigheten finns också några mindre byggnader med kontor, lager och garage samt parkeringsplatser. Samtidigt säljs också fastigheten Skellefteå 7:3, en tidigare godsterminal, till Skellefteå kommun för en köpeskilling om 1,4 MSEK.

- Vi fortsätter att fokusera på utveckling av våra stationer. Vi är positiva till att Skellefteå kommun och Fastighets AB Polaris nu tar över området, som inte längre behövs för järnvägsändamål, och vidareutvecklar fastigheten för kommunens behov, säger Mattias Victorin, på Jernhusen.

Källa: Jernhusen

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter