Jeanette Nilsson, Bodens kommun: Hos oss får man bygglov snabbast

Jeanette Nilsson, tillväxtchef i Bodens kommun, berättar om planerna för Boden de kommande åren, utmärkelsen från SKL (Sveriges kommuner och landsting) och tillgången på byggbar mark.

Hur kännetecknas Bodens kommun på fastighetsmarknaden?

- Vi har en kommunal stiftelse, BodenBo, som har ett stort majoritetsägande i kommunen. Sedan har vi fyra stycken ganska stora privata fastighetsägare som äger både kommersiellt och hyresbostäder. Vi har även ett antal mindre ägare som har fastigheter. Det har inte varit några nybyggen de senaste 20 åren så det finns ett stort behov, men marknaden är väldigt stabil.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi håller på att förtäta centrum. Vi har tagit fram en detaljplan så att vi både kan bygga om och bygga nytt. Den planen skall vara klar i januari.

Hur kommer Bodens kommun att se ut om 5-10 år?

- Stadskärnan kommer att innehålla fler bostäder. Vi har många stora lägenheter, men vi behöver fler mindre så att unga kan bo i centrum. Våra industriområden är nu utspridda, dessa vill vi koncentrera. Vi exploaterar mycket mark längs Lule Älv och vi kommer att ha ett attraktivt boende både i centrum och längs älven.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Den är faktiskt ganska god. Vi har både egen mark centralt och längs Lule Älv. Vi har också köpt in mer industrimark så att vi klarar expansionen vi står inför. 

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Boden?

- Vi vill att man skall kunna ha en ingång och på näringslivskontoret har vi en person som jobbar med etableringar. Det vi känner är viktigast är god framförhållning i planer, att man tidigt tar fram planer för olika möjligheter. Det går snabbt med bygglov hos oss, drygt två veckor. Vi fick faktiskt en utmärkelse av SKL (Sveriges kommuners och landsting) för det. Vi är den kommun i Sverige där det går fortast att få ett bygglov.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Bodens kommun?

- För att företagen i Boden går väldigt bra, de behöver arbetskraft. Därför bygger vi bostäder. Vi har ett långsiktigt behov av att få in fler människor och fler arbetstillfällen. Vi har en fördel i och med att vi ligger så nära Luleå och företag etablerar sig även här.

Många kommuner har problem med utflyttning, hur gör ni för att motverka det?

- Vi har inte så stort problem med det, då vi ligger nära Luleå. Vi har en tät arbetsmarknadskontakt. Bor man i Boden har man 40 000 arbetsplatser man kan pendla till, vi behöver fler som flyttar in. Man måste vara duktiga på att visa upp vad som finns inom kommunen, visa att man inte behöver flytta för att få ett häftigt jobb.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter