Jan Mattsson: Det vi utformar skall ge avkastning för kunden

Jan Mattsson är VD för Sweco Arkitekter. Här berättar han om spektakulära hus, utflyttning från kommuner och kontorstrender.

Hur ser trenderna ut bland kontorsfastigheter? 

- En stor trend när det gäller utformning av arbetsmiljöer är flexibilitet och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Arbetsplatsen går mot att bli en mötesplats som inte dagligen nyttjas av samma person. Istället utgår man ifrån arbetsuppgifter när man väljer sin plats på jobbet. På detta sätt kan arbetsgivaren dessutom effektivisera sina lokaler eftersom man kan jobba med flexibla lösningar. Alla är inte på jobbet samtidigt och kontorsytor och kostnader kan därmed minska. För att möta dessa behov kommer vi även att se fler ombyggnationer och förnyelse av befintliga kontorsfastigheter.

Hur kan ni som arkitekter påverka utvecklingen av en attraktiv stad?

- Som arkitekter har vi ett ansvar att bevaka allas intresse i stadsutvecklingen. Ytterst handlar allt om att skapa attraktiva städer, byggnader och platser. Vi har utvecklat en egen process som heter Designdialog som skapar delaktighet och förståelse för arbetsprocessen bland brukare, fastighetsägare och kommuner. Den är väldigt uppskattad av våra kunder.

Vad bör kommunerna göra för att förhindra utflyttning?

- Det finns en kraftig trend i urbaniseringen som sker över hela världen. Människor attraheras av staden och dess mångfald. Vi måste acceptera att människor i allt större utsträckning flyttar och det leder till utmaningar för kommunerna, det handlar både om utflyttning och inflyttning. Alla kommuner behöver därför jobba med sin ”attraktivitet”. Det kan handla om goda miljöer, bra kommunikationer, tillgång till bostäder, kulturellt utbud, öppenhet och mångfald, bra företagsklimat samt möjlighet till fritid och rekreation.

Vad anser du om höga hus?

- Jag gillar höga hus! Med växande städer och brist på mark så kommer trenden med höga hus att fortsätta. Höga hus ställer krav på stadsplaneringen, då fler människor ska dela på en mindre markyta. Invånarna måste få tillgång till grönska, mötesplatser och ett levande stadsliv. En byggnad måste trots allt alltid ses i en kontext, oavsett höjd. Den måste vara förankrad och utformad utifrån den plats den uppförs på.

Har ni ett unikt kontor som skiljer sig från andras?

- Ja, det har vi verkligen! Vi är väldigt nöjda med vårt kontor i Stockholm. Vi har själva utformat allt; från ett klimatstyrt ventilationssystem till inredning och belysning. Ett befintligt kontorshus från 1960-talet har transformerats till en öppen och flexibel arbetsmiljö där mötesplatsen som funktion har varit styrande. Vi tror att mötet mellan medarbetare och mötet med våra kunder ger en bra grund för kreativa lösningar i uppdragen. Huset är dessutom unikt ur ett miljöperspektiv. Vi har tilldelats Sweden Green Building Councils miljöpris i kategorin ”Miljöbyggnad – befintlig byggnad” samt fått pris för husets kreativa belöningssystem i den internationella belysningstävlingen DALI awards, något vi är mycket stolta över.

Behövs det mer spektakulära hus i Sverige? I så fall varför?

- Ja, absolut. Jag tycker vi ibland är lite fega i Sverige och vågar inte ta ut svängarna ordentligt. Spektakulära byggnader kan skapa attraktion för en plats eller stad, men får inte vara spektakulära för sakens skull. Allt måste bygga på god arkitektur; funktion, form och upplevelse.

Vilka slags kunder anlitar er?

- Eftersom vi har en bred kompetens hos våra 650 arkitekter som arbetar med allt från stadsplanering till hus och inredningsarkitektur, så har vi en varierad kundkrets. Våra kunder finns i både privat och offentlig sektor i Sverige och hela världen.

Vad är det viktigaste i relationen mellan arkitekt och kund/uppdragsgivare?

- Förtroende och tillit, liksom en bra dialog i samarbetet, är bland det viktigaste i relationen till kunden. Sen är vi noga med att förstå deras affär, då det vi utformar och designar är en investering som ska ge avkastning för vår kund.

Vilken är enligt dig Sveriges vackraste stad?

- Stockholm. Kombinationen av vattnet, grönskan och byggnaderna gör Stockholm unikt. Fast man kan göra Stockholm ännu vackrare om man bara vågar.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter