Jan Bohman, Borlänge kommun: Stadskärnan är förtätad i framtiden

Jan Bohman, Borlänge Kommun, pratar om hur kommunen kommer se ut i framtiden, investeringsbehov och varför fastighetsägare skall satsa på Borlänge.

Hur kännetecknas Borlänge på fastighetsmarknaden?

- Vi kännetecknas idag av att vi har stort behov av nya bostäder, vi har en ökande befolkning. Vid halvårsskiftet var vi 50 972 personer och är enligt SCB en storkommun. Borlänge och vår syskonstad Falun behöver ligga på minst 500 nya bostäder per år tillsammans för att möta behoven.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi har precis haft en etablering av IKEA och det finns en ständig efterfrågan på kommersiella fastigheter. Vi har tillsammans med en privat fastighetsägare planer på att bygga om en gammal byggnad i staden och göra om den till ett kulturhus då regionen saknar ett sådant. Borlänge arbetar aktivt med att utveckla kreativa och kulturella näringar och har ett flertal utbildningar inom musik från grundskola till folkhögskola och högskola. Idrotten är också viktig för vår stad. Vi har även planer på att bygga en multiarena. Det finns ett stort investeringsbehov, både när det gäller bostäder och kommersiella fastigheter.

Hur kommer Borlänge att se ut om 5-10 år?

- Jag tror att stadskärnan är förtätad och genom förtätningen har vi då utvecklat fler stadsdelar och har ambitionen att växa ännu mer. Vi har en stor utmaning framför oss att restaurera och bygga om allmännyttan. Jag hoppas även på förbättringar på infrastrukturen, där man på Dalabanan kan åka till Stockholm på drygt en timma och 40 minuter, samt på dubbelspåret mellan Falun och Borlänge vilket i sin tur öppnar upp områdena runtomkring.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Just nu är den ok, men vi behöver fortsätta att se över markreserverna. De kommande åren tror jag att vi klarar oss, men om vi inte agerar så kan vi få problem i framtiden. Marken som finns centralt finns det även andra intressenter på, men på vår egen mark har vi detaljplaner som täcker de kommande åren.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Borlänge?

- Vi måste bli bättre på att ha färdiga detaljplaner, investeringsfönstret är mindre och man kan inte hålla på att vänta på långa detaljplaner. Vi vill att det skall vara snabbt och enkelt för fastighetsägarna. Vi vill vara lättillgängliga, snabba och attraktiva. De senaste två åren har vi jobbat med att söka upp investerare av olika slag, bland annat i Almedalen och på Business Arena i Stockholm, vi har lyssnat på deras önskemål för att kunna lära oss av dem.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Borlänge?

- Det är här det händer! Falun och Borlänge är motorerna i Dalarna. Invånarantalen ökar och likaså arbetstillfällena. Det finns inget att tveka på, här går det att tjäna pengar så det är bara att komma hit.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter