Jörgen Kleist, Stockholm Business Region

hur skulle du beskriva er verksamhet i stockholm?

Stockholm Business Region (SBR) arbetar dels med att utveckla och öka förutsättningarna för bra kontakter mellan Stockholms Stad och det regionala näringslivet. Vår ambition är att vara en mötesplats och en brygga mellan Stockholms stad och den privata sektorn. Därutöver är marknadsföring en viktig del av verksamheten.

Varför ska man som företag flytta till stockholm?

Stockholm är Skandinaviens och Nordens finansiella centrum, den finansiella huvudstaden, med tillgång till mycket hög kompetens. Stockhom är den ledande kunskapsregionen utanför Förenta Staterna. Här finns huvudkontoren och en unik tillgång på människor. Stockholm används också ofta som bas för affärer österut.

Om man som företag redan finns i stockholm vad kan ni hjälpa till med då?

Vi agerar brygga mellan Stockholms stad och näringslivet. SBR hjälper till i diskussioner och slussar företag in i stadens organisation som är omfattande. Vi hjälper befintliga företag som vill växa och nya företag som vill etablera sig att hitta lokaler, mark, arbetskraft, nätverk och andra viktiga etableringsförutsättningar. Vi har kunskap om vilka tillstånd som behövs och hjälper till med kontakter med berörda myndigheter.

Vi arbetar också med att förbättra Stockholms stads samlade service till företag. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med staden, handläggningen av ärenden ska vara enkel och snabb, och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog.

Vi har även ett omfattande samarbete med kommuner utanför Stockholms län. Ett historiskt samarbete är Stockholm Business Alliance som är ett avtalsbaserat partnerskap mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen som bildats i syfte att utveckla och fördjupa det näringslivspolitiska samarbetet, det lokala näringslivsklimatet och öka regionens internationella konkurrenskraft. Detta är en unik kraftsamling när det gäller antalet deltagande kommuner, geografisk spridning över regionen och kommunernas vilja att ömsesidigt ta ansvar för utvecklingen av näringslivsarbetet och det lokala näringslivsklimatet. Redan i dag har över 30 kommuner fattat beslut om deltagande och vid årets slut kommer troligen minst 35 kommuner vara med. Alla kommuner som delar partnerskapets mål och verksamhetsidé samt erlägger fyra kr per kommuninnevånare/år är välkomna att ansluta sig under år 2006. För att skapa stabilitet och långsiktighet är partnerskapet femårigt.

vad har ni gjort för att sätta stockholm på kartan? Vi satsar verkligen just nu på att sätta Stockholm på världskartan. Sedan förra året har vi samlat ihop marknadskommunikationen och driver nu ett samlat, kollektivt varumärkesarbete där vi marknadsför Stockholm som "Stockholm – The Capital of Scandinavia".

För att nå ut med vårt budskap i dagens mediabrus krävs det att vi alla pratar med en röst. Budskapet "Stockholm - The Capital of Scandinavia" är enkelt att komma ihåg och speglar Stockholms position i ett av Europas mest intressanta områden. Vi ser denna strategi som ett långsiktigt marknadsföringsarbete, en varumärkesuppbyggnad. All internationell marknadsföring ser vi konsekvent över lång tid.

vad gör ni för att skapa nya jobbmöjligheter?

Vi vill underlätta för ekonomisk tillväxt, då skapas fler riktiga jobb. SBR Stödjer nyföretagarrådgivning (genom Nyföretagarcentrum) och innovationsrådgivning (genom ALMI). Vi erbjuder särskild hjälp till personer som funderar på att starta eget företag. Vi har kunskap om vart innovatörer och entreprenörer ska vända sig för råd och stöd för att förverkliga sina affärsidéer.

Vi är involverade i stads-utvecklingsfrågor och jobbar för fler etableringar som ger ökad tillväxt. All internationell framgång kännetecknas av ett nära samarbete mellan privat och offentlig sektor, det tycker vi är en viktig uppgift vi har.

i vilken bransch kommer de nya jobben?

IT-branschen börjar komma tillbaka efter några år med problem. Riktade företagstjänster, besöksmarknaden (restaurang och hotell) och bioindustrin kommer också starkt i Stockholm.

hur samarbetar ni med fastighetsägarna?

Väldigt bra! Fastighetsbranschen är unik, den har identiska intressen med en stad/kommun. Fastigheter flyttar inte. Branschen är därför, liksom vi, beroende av en positiv utveckling i regionen. Vi samarbetar på olika sätt, bland annat har vI tagit fram den internationella marknadsföringsplanen i samarbete med fastighetsägarna och vi agerar partners i olika stadsutvecklingsprojekt, exempelvis i Kista. Fastighetsägarna är viktiga aktörer i de processerna och är delaktiga i olika organ. Vi har så gott som dagliga kontakter.

har ni samma relation och samarbete med alla?

Vi samarbetar framför allt med de större, av naturliga skäl.

spelar det någon roll vilket parti som styr i kommunen?

Nej, alla är överens om, oavsett partitillhörighet, att regionen ska utvecklas. Något som inte var självklart tidigare, då en del tyckte att det var färdigbyggt i Stockholmsregionen. Nu planeras det för fullt för tillväxt, så här mycket har inte varit på gång sedan 70-talet.

vad har stockholm som inte göteborg eller malmö har?

Stockholm är Sveriges enda riktiga storstad, sett ur ett internationellt perspektiv. Med den unika positionen även som Skandinaviens huvudstad följer också att den kritiska massan är större inom fler branscher, jämfört både med Göteborg och Malmö.

vad krävs i byggnation och infrastruktur för att ytterligare stärka företagsklimatet? Kan ni påverka?

Infrastrukturen har inte hängt med befolkningstillväxten, men på senare tid har det hänt mycket; Södra Länken öppnades förra året, Norra Länken börjar byggas i höst. Dessutom byggs snart Mälartunneln, pendeltågstunneln under Riddarfjärden, för 13, 5 miljarder kronor. En ny motorväg är på gång till Nynäshamn, något som är viktigt då tanken är att stora delar av Värtahamnens verksamhet ska flytta dit. Alla infrastrukturella beslut är statliga beslut, men SBR understödjer och betonar vikten av det i olika sammanhang och är med i diskussionerna.

Och det finns mer att göra. Vi behöver binda ihop norr och söder på ett bättre sätt. Kollektivtrafiken måste också hänga med. Vi måste också bygga ut tunnelbanan och mer bostäder kävs. Det finns ett beslut om 20 000 nya bostäder i Stockholms Stad under en fyraårsperiod. Under de närmaste 25 åren ska Stockholm ha fått 150 000 nya invånare och hela länet 0,5 milj. Det ställer krav på bostäder, näringslivsarbete och infrastruktur. Det finns även beslut om att bygga ihop innerstaden med Karolinska sjukhuset i Solna, vilket kommer att resultera i en helt ny stadsdel med en hel del kommersiella lokaler. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas, den enskilt största sjukhusinvesteringen i Sverige. Och sist men inte minst ska Stockholm få en ny arena. Två förslag ligger, Solna eller vid Globen. Så det är mycket på gång i huvudstaden.

var står ni i debatten om höga hus?

Det pågår faktiskt just nu lite diskussioner över blockgränserna. Många tycker att det är hög tid att Stockholm är lite djärvare och börjar tillåta riktigt höga hus. Vid Telefonplan, Gamla Ericsson, finns exempelvis förslag om att bygga Sveriges högsta hus. Något som SBR tycker är alldeles utmärkt, vi stödjer den diskussionen. Men det är dock viktigt att det sker på rätt ställe!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter