ISS renoverar och bygger nytt

ISS är en stor spelare i Gamlestaden med sina 50 000 kvm och i fd SKFs område ska de vara med och utveckla nya ytor framöver. Detaljplanen för hela området är i på väg till utställning och Bernt Eliasson på ISS tror att planerna kan ha realiserats 2014/2015.

ISS förvaltar cirka 50 000 kvm i Gamlestaden, i huvudsak kontor, men även en del produktionslokaler. Merparten ligger på fd SKFs område, både i den gamla A-fabriken och i huvudkontoret. ISS har, i sina sammanlagt fyra fastigheter i Gamlestaden, i dag en vakant yta på cirka 5 000 kvm. Och efterfrågan är stor.

- Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler i Gamlestaden, säger Bernt Eliasson. Här kan vi erbjuda lägre hyror än inne i centrum och området ligger på bra avstånd och i ett gott läge för dem norr om Göteborg.

Och ännu bättre ska det bli. Det finns långtgående planer på att utnyttja fd SKFs gamla fabriksområde – deras tomställda fabriker ska förvandlas till både kontor och butiker. Samtidigt kommer området att utvecklas till ett handelscentrum med kontor, service, nya bostäder och möjligheter till rekreation längs det gröna stråket utmed Säveån. Målet är att bygga en tät och levande blandstad med citykaraktär, där gamla industrimiljöer ska möta nytt i spännande kombinationer.

- Även vi kommer att göra om några av våra lokaler till just butiksytor och vi kommer både att renovera befintliga lokaler och bygga en del nytt.

Förhoppningarna för området är stora och Bernt Eliasson tror att kommunens, SKFs och deras egna planer kommer att falla väl ut.

- Gamlestaden är ett historiskt område i förändring och det blivande handelscentrumet kommer att höja värdena och förbättra situationen i stort. Givetvis betyder även planerna på en pendeltågsstation, två spårvägsspår och nya busslinjer jättemycket. Gamlestaden kommer att bli det femte största kommunikationscentrumet i Göteborg. Men partihallslänken och trafiksituationen är den största utmaningen och det som styr mycket, avslutar Bernt Eliasson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter