Ip-telefoni. eller?

Att välja telefonsystem när man flyttar eller startar upp nytt företag är inte helt självklart och enkelt i dag. IP-telefonin är på frammarsch, men vad är det egentligen och passar det för alla? Vi försöker i detta numret av tidningen att bena ut lite begrepp och hjälpa er på traven. IP-telefoni är det som gäller i framtiden, det har väl de flesta förstått vid det här laget. Men när är framtiden? Den frågan är viktig i sammanhanget och poängteras av Magnus Martinsson på TLT Kommunikation AB som säljer både IP-telefoni och traditionell telefoni.

- Framtiden för ett företag till ett annat är högst individuellt. Framtiden är när nyttan med IP-telefoni för ett företag dyker upp och det kan vara när som helst beroende på omstruktureringar, verksamhetsförändring m m.

IP-telefoni kontra traditionell telefoni?

Som användare märks ingen direkt skillnad mellan IP-telefoni och en traditionell telefonilösning. Det finns fortfarande ett växelskåp med anslutningen av telefonabonnemang, det finns fortfarande röstbrevlådor, köer, receptionistarbetsplatser, CT-applikationer m m.

- Det vi vant oss vid med traditionella lösningar är med andra ord även en naturlig del i våra IP-telefonilösningar, menar Magnus Martinsson och fortsätter.

- Det är snarare fördelarna med IP-teknologin som är den stora motorn.

I IP-telefonilösningar omvandlas talet av IP-telefoner och/eller IP-växlar till datapaket, och vice versa, och kan därför överföras på företagets datanät ihop med kundens övriga datatrafik. Det traditionella telefonnätet hanterar som vi vet bara tal.

Något som ger både för- och nackdelar, menar Magnus Martinsson.

- Tillgängligheten skiljer sig väldigt åt. Vanlig telefoni fungerar oftast utan större problem men det är inte speciellt ovanligt att nätverken på våra företag strular och står sill, att man inte kommer ut. Det är något som man måste ta med i beräkningarna när man väljer system. Är det något man kan acceptera, att samtalet med en viktig kund bryts? Vi kan aldrig garantera samtal över internet.

- Och vad händer om vi får ett virus i vårt IP-system, fortsätter Magnus Martinsson. Sådana aspekter måste man tänka på när man gör sitt val, IP-telefonin är mycket mer sårbar på det sättet.

Dessutom måste man tänka på att en IP-lösning har en livslängd på cirka tre år medan en traditionell lösning håller i 10-15 år.

Kovergenssystem

När man pratar om traditionella telefonilösningar i dag menar man oftast såkallade konvergenssystem. Ett konvergenssystem landar mitt emellan vanlig telefoni och IP-telefoni och kan bäst förklaras som en vanlig telefonväxel med anslutning mot IP.

- Ett konvergenssystem har alla fördelar som ett IP-system har, förklarar Magnus Martinsson. Det kan knyta ihop flera kontor, det möjliggör att man kan flytta runt inom ett kontor och man kan även använda det mot hemarbetsplatser.

- Man kombinerar egentligen det bästa av två världar. Man delar på nätet och har ett system knutet till tele och ett till data.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter