Investera för säkerhets skull

Säkerhet handlar om att investera i icke-händelser, det säger säkerhetskonsult Per Andersson. Att kunna förhindra saker man inte vill ska hända. Dessutom sparar man pengar i slutändan och ökar både trygghet och trivsel. Men det är mycket att tänka på när man stå där med kraven från försäkringsbolaget i handen. Tycker ni att ni har bra koll på er säkerhet, svara då på följande tre frågor: När bytte ni kod på larmet senast och uppdaterade detta till larmcentralen? Vet ni om ert lås och larmsystem uppfyller kraven enligt ert försäkringsbrev? Har ni utfört ert systematiska brandskyddsarbete efter regelverket och dokumenterat det på rätt sätt? Sannolikt blir svaret nej på i stort sett alla frågorna, men det finns hjälp att få. - Många tycker att säkerheten är ett nödvändigt ont och att det kostar en hel del.

Vår uppgift är att få tre ja på de här frågorna. Det säger säkerhetskonsult Per Andersson från Svensk säkerhetssamordning som har ett långvarigt förflutet i säkerhetsbranschen och som har specialiserat sig på att hjälpa fastighetsägare och deras hyresgäster. Målet är att hjälpa fastighetsägarna att bli konkurrenskraftiga och även att hjälpa till att säkerställa deras hyresgästers krav. För i dag är säkerhet till viss del en konkurrensfaktor för fastighetsägaren och ett mervärde när företag tittar på ny lokal. - Och en del fastighetsägare har verkligen förstått det här och ber oss även att prata med deras hyresgäster för att göra de delaktiga i fastighetens säkerhet. Inventera, analysera och investera En säkerhetskonsult tar ett helhetsgrepp och Per berättar om arbetssättet. Det handlar om att inventera, analysera och investera. - Det första vi gör är att inventera, d v s vi går igenom vad som finns i dag, vilka är kraven från försäkringsbolaget och stämmer de överens med verksamhetens behov? För att ta reda på det måste vi analysera verksamheten och på så sätt hitta den bästa lösningen utefter behoven. Allt kanske inte behöver vara nytt utan det kanske räcker med att komplettera. Ligger lokalen mitt i staden eller i ett industriområde utanför? Vi jobbar utifrån att kunden ska behöva betala minsta möjliga för att uppfylla regelverket. Till slut är det dags att investera, alltså komma fram till hur säkerheten ska läggas upp och vilken sorts lösning företaget ska välja. Per kan presentera olika offerter om företaget vill ha det, men sedan får de alltså välja själva. - Vi jobbar helt oberoende och säljer inte själva lösningarna, det vi säljer är kunskap och rutin. Vi lämnar förslag utifrån regelverket och försäkringskrav. Vill man så kan man sedan både få administrativ hjälp eller utbildning från oss. Och man kan välja att anlita oss på löpande räkning eller på offert. En del vill att vi gör en hel dokumentation medan vissa bara vill anlita oss ett par timmar. Till exempel för att följa med och besiktiga en lokal de ska flytta in i eller som de är intresserade av. Och visst kan ett par timmar vara guld värt. För det handlar om att vara proaktiv istället för reaktiv och om man är noggrann i början kommer man definitivt att spara pengar i slutändan. Lås och larm räcker inte Enligt Per har många faktiskt ingen aning om hur de ska skydda sig på bästa sätt. - Många står med sitt försäkringsbrev i handen och så köper de ett lås och ett larm och tror att de är skyddade. Kanske också ett onödigt dyrt larm som egentligen varken motsvarar fastighetsägarens eller hyresgästernas krav. Men ett larm är inget skydd utan bara, som Per uttrycker det, en tidig upptäckt. - Visst kan ett larm avskräcka, men vissa chansar på att väktarbolaget dröjer och hinner få med sig en hel del i alla fall. För även om du har köpt ett larm har du fortfarande inte en bättre dörr. Och alldeles för många tar inte ens kostnaden att koppla larmet till en larmcentral, konstaterar Per. Alltför många slarvar också med handhavandeutbildningen, något som ofta resulterar i falsklarm som kostar oerhört mycket pengar. - Rätt säkerhet begränsar risken för falsklarm, något som många lägger mycket pengar på, bekräftar Per. Det är jätteviktigt att lära ut larmet och informera alla om det, inklusive exempelvis städerskan, vaktmästaren eller fruktkillen. Avsätt några olika dagar så att alla får en chans att lära sig, sedan kopplar ni in larmet. Nöj er inte med att larminstallatören bara lämnar en manual när han går. Tänk också på att alla bör ha en egen kod. Och att byta kod så fort någon slutar och då även komma ihåg att meddela larmcentralen. - Det är tyvärr jättevanligt att någon som fått sparken och är förbannad säljer koden och så blir det inbrott. När det gäller larm är det också viktigt att inte köpa lösningar som är knutna till en specifik leverantör. Resultatet av det blir att det bara är just den leverantören som kan hjälpa dig, du kan inte bygga på med något annat och du kan inte byta leverantör. - Ofta knyts man också ofta upp på långa avtal, säger Per och det är något man ska akta sig för. Att försöka hjälpa företag ur de här avtalen är något vi lägger mycket tid på. Det är också viktigt att investera i ett larm som går att byggas på, exempelvis med ett brandlarm där man kopplar på röksensorer. - Det handlar ofta om små pengar och i dag är det faktiskt fastighetsägaren och hyresgästen som har ansvaret för brandskyddet, inte räddningstjänsten som det var tidigare. Skriftliga krav Men om vi backar bandet lite och går tillbaka till då du står med brevet från försäkringsbolaget i handen, innan du köper ett lås och ett larm. Att tyda försäkringsbolagens krav rätt är nämligen A och O. Och det ligger på dig att se till att du har ett grundskydd. - Ta kontakt med försäkringsbolaget och sedan en säkerhetskonsult. Beroende på läge och verksamhet har nästan alla krav på att larmet är kopplat till larmcentral och ett revisionsavtal, d v s att larmet testas en gång varje år. Det är ofta minimikrav för företag i dag, sedan går det uppåt, förklarar Per som även betonar vikten av att få kraven från försäkringsbolaget skriftligt. Fyra hörnstenar inom säkerhet Per pratar om de fyra hörnstenarna när det gäller säkerhet – IT, tele, personell bevakning/områdestjänster och fysiskt skydd. IT innefattar säkerhet för datorer, telefoni, att man har en fungerande back up och att man t ex har viktig teknik inlåst i brandskåp. Tele handlar om allt som har med teknik och kablar att göra och innefattar t ex inbrott, brand och överfall. Personell bevakning/områdestjänster betyder väktare (ronderingar) eller åtgärdsservice vid larm. Och slutligen det fysiska skyddet som är väggar, golv, tak, fönster, luckor m m. - Har man inte täckt in alla de här fyra så lider man alltid någonting, menar Per. Som jag har sagt tidigare så begränsar man tid och skadegörelsen när larmet går, men det är det fysiska skyddet, exempelvis galler, som hindrar, som gör att tjuvarna kanske tar något annat hus. Ståldörrar eller säkerhetsdörrar gör det också väldigt svårt och då väljer de kanske tak och väggar eller dylikt. Dina grannar har kanske inte larm och då kan man bara skära upp gipsväggen och gå i den vägen. Många företag, speciellt teknikföretag, bygger ett eller två rum som är väldigt säkra där de dockar sina laptops, förvarar server, larmsystem, kassaskåp, brandsäkrad dokumentation m m och så klär de med plåtväggar och sätter upp vibrationsdetektorer. Gör man så går många försäkringsbolag med på mindre krav på resten av lokalen. Då har man alltså lagt krutet på ett eller två rum och så man kan spara in på resten och kanske bara köpa larm och skalskydd. Det som måste få råda är sunt förnuft och logik och en vilja att investera i säkerhet. Det lönar sig… Och som Per säger: - Blir man exempelvis av med sin dator är det som att tappa plånboken. Det är först då man inser vad man hade i den…

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter