Intelligenta dörrar

Dörrar som kommunicerar med varandra och som själva säger till när något är fel. Intelligenta dörrar är på frammarsch och nya lösningar som bl a möjliggör planerad service, minimal felsökning och enkla åtgärder vid fel, utan vare sig skruvmejsel eller mätinstrument finns tillgängliga på marknaden. Trenden att förena IT med säkerhet fortsätter och Assa Abloy lanserar nu Hi-O.

Marknadens dörrlösningar blir mer och mer intelligenta och nu lanserar Assa Abloy konceptet Hi-O i Sverige, baserad på CAN-teknologi som idag används bl a inom fordonsindustrin och industriautomatisering. Utvecklingsarbetet har skett i Göteborg, av handplockade tekniker från just bilindustrin, och systemet förenar IT med traditionella lås och dörrar på ett nytt sätt. Att förena IT med säkerhet är emellertid inget ovanligt i dag. Säkerhetssystem, även de fysiska, har snabbt blivit en del av företagens IT-struktur.

Komponenter arbetar tillsammans Hi-O (Highly Intelligent Opening) förenklar både installation, service och utbyggnad. Ett Hi-O-system behöver inte en överordnad "controller" för att fungera. Alla komponenter vet hur de ska arbeta tillsammans utan konflikter och alla elektroniska komponenter kopplas samman via CAN-nätverket och kan på så sätt kommunicera och övervaka dörrarnas status.

Åtgärder utan skruvmejsel

Att kunna kontrollera säkerhet elektroniskt är bekvämt. En intelligent dörr är en dörr som reagerar på information från säkerhetsavdelningen och som informerar om alla dörrelaterade aktiviteter. En trasig enhet i ett Hi-O-system meddelar själv nätverket att den inte fungerar och systemet säger själv till när det är dags för översyn.

Eftersom ryggraden i systemet är ett datanät där enheterna kommunicerar med varandra enligt CAN-standarden, så behöver man bara lyssna på kommunikationen för att få en bild av statusen i systemet. Verktyget för att göra detta heter Hi-O Manager, en PC programvara som ger en grafisk presentation av enheter och inställningar i systemet. Enheter som inte fungerar korrekt markeras som felaktiga och man behöver vare sig skruvmejsel eller mätinstrument för att åtgärda.

Förebygg driftstörningar

Att arbeta med planerad service är något alla tjänar på och med ett intelligent system kan man förebygga driftstörningar med hjälp av statistik och statusrapporter. Det betyder t ex att ett el-slutbleck kan bytas ut innan det börjar krångla och att serviceinsatser kan utföras under normala arbetstider.

Felsökningen blir på så sätt minimal och bytet till en felfri enhet kan snabbt göras tack vare det enkla kablaget och plug-and-play tekniken. Att installera ett Hi-O-system innebär färre antal kablar att installera och hålla reda på. Varje enhet (som låsbleck, kortläsare, dörröppnare etc) ansluts via en enda kabel som innehåller fyra trådar. Två av trådarna sköter strömförsörjning och två svarar för datakommunikation.

Direkt ut förpackningen

När enheterna kopplas samman hittar de varandra automatiskt, tar reda på vilka de är och börjar genast utbyta information. Hi-O kompatibla produkter fungerar med sin grundkonfiguration så snart de är anslutna. Det krävs inga inställningar eller bryggningar för att aktivera komponenten, den fungerar direkt ur förpackningen. (Källa: Assa Abloy)

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter