Integrera säkerheten

Morgondagens inbrottslarm blir både intelligentare, lättare att installera och integreras mer mot både IT-säkerhet och managementsystem. Det blir vanligare och vanligare att företagen skaffar sig en samlad plattform för allt säkerhetsarbete och ofta även fastighetsdriften. Den nya sortens system gör det enklare för företagen att upprätthålla den säkerhetsnivå man tagit beslut om och investerat i. Basen i ett integrerat säkerhetssystem utgörs alltid av olika funktionssystem, ofta anläggningar för inbrottslarm, överfallslarm, kameraövervakning (CCTV), passersystem och brandlarm. Genom att integrera de olika funktionssystemen till ett överordnat managementsystem kan man effektivisera säkerhetsarbetet. Tidig upptäckt med rätt åtgärd är alltid vägen mot att minimera konsekvenserna och kostnaderna av en säkerhetsrisk. I ett managementsystem som integrerar ett företags eller verksamhets hela tekniska säkerhetslösning skapas ofta de bästa förutsättningarna för att utföra de rätta åtgärderna som begränsar skadorna. Det finns många lösningar på marknaden, i våras lanserade exempelvis Niscayahs dotterbolag Pacom Unison, en öppen plattform som gör det möjligt att hantera olika säkerhetsapplikationer genom ett gemensamt användargränssnitt. Genom integrationen mellan tjänster som larm, passagekontroll, brand och videoövervakning erbjuder Unison en användarvänlig funktion och kontroll av hela säkerhetssystem.

Unisons styrka att stödja produkter från olika tillverkare ger kunden ökad flexibilitet och trygghet i att möta framtida kravställningar. Det intuitiva användargränssnittet presenterar informationen på samma sätt oberoende av tillverkare. Detta möjliggör för kunden att bevara en existerande hårdvaruinvestering medan man successivt uppgraderar till en ny teknologi, säger Johan Lembre, CEO Pacom. Kunder som idag använder sig av plattformen NIM3 kommer genom migrationsmöjligheterna mellan NIM3 och Unison att ha en unik möjlighet att dra nytta av nya innovationer i Unison. Niscayah har redan idag installerat Unison-plattformen hos ett antal större institutioner i Sverige. Göteborgs Universitet är en av de kunder som sedan en tid tillbaka använder sig av Unison för såval passagekontroll som larmhantering. Jag är mycket glad över att lansera Unison till den svenska marknaden. Vi har redan många förfrågningar från existerande NIM3 kunder som är intresserade av att ta tillvara de nya möjligheter som Unison erbjuder, säger Hans Rosander, affärsområdeschef Niscayah. Det faktum att Unison redan är en välbeprövad lösning gör också att jag förväntar mig en snabb marknadsanpassning. Unison är den första produkten i produktlinjen Pacom .is, som är en ny generation av integrerade säkerhetsprodukter från Pacom. Sverige är det första landet där Unison lanseras och den kommer även att lanseras globalt på utvalda marknader senare under 2010.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter