Installerar säkerhet

För företag och fastighetsägare står säkerheten ofta högt upp på dagordningen och lösningar som innefattar larm och passersystem prioriteras. Och att kunna köpa en säkerhetslösning av ett enda företag, och på så sätt få total koll och en enda faktura, är att föredra. AT Installation är ett av de företag som kan erbjuda en helhetslösning och som även tagit fram ett eget porttelefonkoncept för mindre fastigheter.

1956 började de sin verksamhet under namnet Antenn- & Teleservice i samband med att TV1 introducerades i Sverige. Då hade varje boende sin egen antenn utanför fönstret. Tillsammans med bland annat HSB utvecklade AT Installation centralantennsystemet för flerfamiljshus. I samband med att man breddade sin verksamhet bytte man namn till just AT Installation och i dag tillhandahåller man, förutom tjänsterna inom kabel-TV och stadsnät, det mesta inom telekommunikation.

Larm, passersystem, övervakning och porttelefon. De fyra delarna, i den prioritetsordningen, hör ihop i dag när man vill skapa en övergripande säkerhet, menar Bogdan Golebiak,

AT Installation.

Just kameraövervakning är väldigt aktuellt. Det är en marknad som expanderar och som kommer att accelerera ytterligare. I dag skriker folk efter kameror, menar Bogdan.

Förr var det lite fult att bevaka, men i dag har folk fått nog av allt som händer och både företag och föreningar vill installera kameror. Tyvärr begås många brott och folk börjar bli rädda och vill kunna bevaka och skrämma bort så gott det går. Kameraövervakningssystem är ett bra alternativ och priserna har sjunkit avsevärt om man jämför från i början av 90-talet. Dessutom har kvaliteten höjts.

Men det är inte bara att montera upp en kamera, det finns mycket att tänka på .

Man får inte filma på allmän plats, då bryter man not lagen, förklarar Bogdan. Däremot får man filma sin egen privata mark, om man skyltar med det, och om kameran inte filmar utanför det området. Om kameran skulle titta ut på en del av en allmän plats kan man maskera det på kameran så att man inte ser det på inspelningsmaterialet. För oss är det jätteviktigt att ta reda på vad kunden ska filma så att det inte blir fel.

AT Installation har varit i branschen länge och upplevt utvecklingen inom samtliga sina verksamhetsområden. I dag är det t ex ofta brickor istället för kod som gäller vid passersystem, något som genererar högre säkerhet.

I takt med att personer slutar på ett företag måste man byta ut aktuella koder, menar Bogdan. Har du en passerbricka går du bara in och spärrar kortet.

En annan stor skillnad från tidigare är att tekniken i dag mestadels är IT-baserad. Passagesystem kan styras via internet så att fler kan hantera systemet och göra vissa förändringar och nya brickor m m. Detsamma gäller på larmsidan där man kan koppla upp larm via IP-telefoni eller internet så att man kan ha koll och få larm direkt via en server. AT Installation jobbar även mycket med fiberinstallationer och fiberförbindelser för stadsnät och koppartrådar är i stort sett ett minne blott i dag. Istället kan fler företag leverera och något monopol existerar inte.

Det är en vettig utveckling, tycker Bogdan. På det viset får fler vara med och leverera och priserna kan pressas ner.

Och i slutänden är det ju priset det mesta handlar om.

För oss är det viktigt att fråga hur mycket pengar ett företag vill lägga ner på sin lösning, konstaterar Bogdan. Det finns, som i alla typer av branscher, olika priser på olika märken och det kan skilja mycket. Som kund är det svårt att veta. De vill ha ett godkänt larm och ofta ett passersystem som funkar ihop och så länge de kriterierna uppfylls spelar det egentligen ingen roll vilket märke man investerar i. Det viktiga är att lösningen täcker företagets behov.

Även att lösningarna har blivit IT-baserade ser Bogdan som positivt.

Jag ser det så. Jag har ju sett utvecklingen under 20 år när det gäller telekommunikation. Vi har byggt ut en hel del intressanta nätverk genom åren. På 90-talet installerade vi TTs nya nätverk och monterade satellitmottagare över hela landet och till SIDA installerade vi satellitförbindelser ner till både Vietnam och Afrika. Utvecklingen fortsätter, men jag ser bara fördelar. I dag får du t ex en gigabyte på fiber. Det ger många fler möjligheter, exempelvis att man kan sitta och jobba hemifrån med en bra uppkoppling mot kontoret .

Men även om tekniken har utvecklats mycket och det fortfarande finns en hel del kvar att se i kristallkulan, är mycket sig likt. Som kund handlar det till syvende och sist om att hitta rätt lösning och rätt leverantör, till rätt pris.

Det kan verkligen löna sig att jämföra olika leverantörer och vilka märken de jobbar med. Ta reda på hur länge de har hållit på och vilken erfarenhet de har. Ta referenser om det är möjligt. Det handlar ju som sagt oftast om vad man som företag vill betala, samtidigt som man vill få en seriös leverantör som tar sitt ansvar, menar Bogdan.

Och kanske vill man inte ta hela kostnaden på en gång? Många företag erbjuder då, i likhet med AT Installation, ett leasingavtal. Det innebär att du leasar din lösning och skriver ett avtal som kanske löper på 36 månader, med tillhörande serviceavtal. Som sagt, möjligheterna är många. Både när det gäller teknik, pris, betalningssätt m m.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter