Installationer som sparar pengar och miljö

Ett hus rymmer många olika installationer... Installationer som, rätt utförda, kan spara både pengar och miljö. Kungälvs Rörläggeri som, sedan starten 1933, har utvecklats i takt med branschen och dess lösningar har i dag en unik bredd. Med 70 servicebilar erbjuder företaget både service och entreprenad inom VVS, dygnet-runt-jour och även elinstallationer via dotterbolaget Inter El.

De är även återförsäljare för värmepumpar och har dessutom startat en sprinkleravdelning och är i dag certifierade på ett amerikanskt system med dimsprinkler.

- Att sätta in en sprinkleranläggning som räddar liv innebär inte en större kostnad än att lägga in ett nytt golv per kvadratmeter, förklarar VD Jerry Ohlsson. Det viktiga är att vi får komma in i ett tidigt skede och diskutera med fastighetsägarna.

Att komma in i ett tidigt skede är alltid ett önskemål.

- Det handlar om att kunna påverka något som genererar vinster till kunden i slutändan. Medvetenheten om miljön har ökat väsentligt i fastighetsbranschen och vi vill vara med från början och hjälpa kunden att spara pengar.

Och det är de befintliga husen man bör lägga krut på.

- Sverige ska spara energi enligt direktiv från EU så det behövs kraftiga åtgärder inte bara vid nybyggnation utan även när man bygger om. Men det ligger på oss att kunna påvisa vad våra kunder kan spara med olika åtgärder. Vi i branschen är generellt för dåliga på att beräkna och presentera en lösning och förklara vinsterna för kunden. De som blir duktiga på det kommer att nå framgång. Vi jobbar själva kontinuerligt med att höja kompetensen i företaget.

Men huvudkontor och Comfortbutik i Kungälv och filialer i Göteborg, Stenungsund, Gårdsten, Alingsås och Borås kan Kungälvs Rörläggeri ge service till många kunder. Och just service är A och O. Att ingå i Comfortkedjan innebär även trygghet och mervärde för kunderna. Comfortkedjan är en ekonomisk branschförening bestående av ett 130-tal rörföretag från norr till söder. Inom Comfortkedjan ställs hårda krav på ekonomi, utveckling, kvalitets- och miljösäkring. Comfortkedjan genomför utbildningar och har bland annat varit drivande i att ta fram undervisningsprogram för installatörer. Comfort utför även löpande kvalitets- och miljörevisioner på medlemsföretagen för att säkerställa att kvalitets- och miljösäkringen efterlevs.

- Vi är väldigt noga med att upprätta god service, det gäller både för bostäder och kommersiella lokaler. Vi erbjuder jour dygnet runt med de vi tecknar avtal med. Men det är viktigt att fastighetsägaren gör upp med hyresgästen från början vad det är som gäller, vem som ska ta vad om det händer något. Ta t e x en restaurang där det både kan bli stopp i avloppet, en vattenläcka eller någon form av skadegörelse över helger och nätter. Det är jätteviktigt att klarlägga vem som tar de kostnaderna. Även här vill vi komma in tidigt, skriva avtal och göra upp riktlinjer för hur vi ska hantera sådana händelser.

Har Kungälvs Rörläggeri serviceavtal på en fastighet kan de även gå in och göra en del- eller totalentreprenad, något som fastighetsägaren tjänar på eftersom Kungälvs Rörläggeri redan känner till huset. Kunden får en enda faktura för flera olika jobb och installationer och risken för misstag minskar betydligt.

- Vi kan i stort sett ta vilka entreprenader som helst. Allt från smått till stort... Vi har exempelvis gjort hela Allum i Partille – en totalentreprenad med kyla, värme och vatten, berättar Jerry Ohlsson.

Och även här är det givetvis lika viktigt att få till en diskussion med ägarna på ett tidigt stadium.

- Oftast behöver man inte lägga till så mycket pengar för att spara i andra ändan. Och det är ju just att titta på vad man sparar som är det viktiga, inte själva anbudssumman. Skulle man bara titta på det byter man kanske aldrig de där gamla cirkulationspumparna, för de funkar ju... Men det kanske istället är värt att byta dem eftersom de faktiskt är insparade på två år. Om vi inte får ha den kontakten med ägarna kanske de aldrig ens får förslaget. En byggare har ofta inte den detaljkunskapen om installationer.

Nya lösningar som innebär besparingar kommer hela tiden och det går att spara inom alla områden. Närvarostyrd ventilation och belysning är några exempel. Enkla lösningar, som snålspolande blandare eller blandare med kallstart, kan vara en annan väg. Men störst besparing kan man helt klart göra när det gäller uppvärmning, enligt Jerry Ohlsson.

- Det händer t ex väldigt mycket inom värmepumpar. Det kommer lösningar som innebär att man kan återanvända luft, plocka ut värmen och få varmvatten och även köra omvänt med kyla. Det är absolut värmepumpar som gäller framöver.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter