Innovationskraft och idéer i Linköping

Linköping är Sveriges femte största stad och har högteknologin invävd i sitt DNA. Staden har historiskt sett lyckats skapa många internationellt framgångsrika företag och även i dag finns här många förutsättningarna för ett lyckat företagande.

Linköping har ett unikt läge, mitt i East Sweden, en expansiv kunskaps- och innovationsregion, hem för flera internationella företag, framstående forskning och högklassiga utbildningar vid Linköpings universitet. Just universitetet är ett resultat av den starka innovationskraft som ofta lyfts fram i samband med Linköping. Med campus i både Linköping och Norrköping är universitetet ett av Sveriges större lärosäten, med över 27 000 studenter.

Inte sällan väljer många av dem att starta företag efter sin avslutade utbildning och då ofta på Mjärdevi Science Park. I den öppna och professionella miljön skapas här närhet mellan internationella storföretag, nystartade småföretag och världsledande forskning. På Mjärdevi Science Park finns några av Sveriges och världens ledande företag inom områden som IT och medicinteknik.

Högteknologin dominerande

Linköping har länge varit en av landets mer expansiva kommuner och förklaringen är bla just ett ledande universitet och framstående företag i växande branscher. Här arbetas det för ett näringslivsklimat i nationell toppklass och fler och växande företag är grunden för den fortsatta utvecklingen.

Staden har historiskt sett lyckats skapa många internationellt framgångsrika företag och teknik i olika former är fortfarande en dominerande verksamhet. Totalt finns det cirka 16 000 näringsverksamheter i kommunen varav cirka 6 000 aktiebolag och branschfördelningen talar sitt tydliga språk.

37 procent av antalet företag arbetar med företagstjänster (här ingår tekniska konsulter och IT-företag), 29 procent av antalet anställda i aktiebolag arbetar med företagstjänster och 33 procent är anställda inom tillverkningsindustrin som även är den omsättningsmässigt största (29 procent.)

Till tillverkningsindustrin räknas exempelvis SAAB med sin högteknologiska verksamhet inom flygområdet som är ett av flera styrkeområden med stor utvecklingspotential.

I Linköping utvecklar man allt från flygplan till obemannade farkoster och avancerad rymdteknik och med en egen internationell cityflygplats bara några minuter från stadens centrum är det inte konstigt att staden också fått epitetet Sveriges flyghuvudstad.

Många möjligheter

Innovationskraften, idérikedomen, handlingskraften och de många högteknologiska verksamheterna i Linköping genomsyrar mycket men gynnar även resten av näringslivet som får ännu mer luft under vingarna. Näringslivsutveckling i Linköping AB (Nulink AB) är kommunens näringslivsbolag som arbetar med etablering, stöd till befintliga företag samt entreprenörskap och nyföretagande.

Har du som företag planer på att etablera din verksamhet i Linköping är ett samtal med Nulink ett enkelt och mycket givande första steg till att lyckas i regionen.

Och möjligheterna är många. I Linköping finns det gott om mark och lokaler för alla typer av verksamheter. Kommunen kan exempelvis erbjuda 20 hektar industrimark redo att bebyggas just nu och ytterligare 50 hektar som är planlagda i befintliga och framtida områden. Det kommunala fastighetsutvecklingsbolaget Sankt Kors och flera privata fastighetsägare har stor erfarenhet av att anpassa och bygga nya lokaler för olika verksamheter.

Att många företag väljer att etablera sig i Linköping är en kombination av olika styrkor. Ett ledande universitet, samt ett starkt näringsliv med stor branschbredd, spets, kompetens och det logistiska läget, är bara några av anledningarna.

Stationssbron över Stångån Åstad  Bild: Creative Commons

Stationssbron över Stångån Åstad Bild: Creative Commons

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter