Ingemar Gråhamn, Stadsarkitekt i Malmö: Staden står inför stora investeringar

Ingemar Gråhamn har varit Stadsarkitekt i Malmö sedan 2007 och har även innan dess jobbat inom Malmö Stad. Här berättar han om sina favoritplatser, hur centrum ska växa och förtätas och vilka utmaningarna är.

Malmö behöver förtätas för att kunna växa, en utmaning som många andra städer också brottas med. Men hur förtätar man staden på bästa sätt?

- I Malmös översiktsplan slår vi fast att inte använda ny åkermark för byggnation, förutom i Hyllie som sedan tidigare är med i planen, berättar Ingemar Gråhamn. Istället ska vi återanvända stadens industriområden och hamnområden. Exempel på industriområden är Norra Sorgenfri och runt Lantmannagatan och exempel på hamnområdena är självklart Västra hamnen, Limhamns industri- och hamnområde och nu Nyhamnen där vi jobbar med en fördjupad översiktsplan. Här är Jernhusen igång norr om centralen och omvandlingen har börjat. I Västra hamnen är mycket redan klart men vi har planering kvar för decennier framåt i hamnområdena.

Ingemar Gråhamn

Ingemar Gråhamn

Förtäta är en utmaning

Att förtäta innebär en utmaning då Malmö växer, fort.

- Befolkningsprognosen är ytterligare uppskriven, konstaterar Ingemar Gråhamn, och staden står inför stora investeringar. Utmaningen ligger i vad vi ska prioritera och samtidigt få en driftsekonomi som går ihop. Vi tittar mycket på investeringskalkylerna, att pengarna används på bästa sätt.

Sedan handlar det om att hinna bygga också. Och att allt ska hänga med.

- Vi har ju ytorna men den stora frågan är hur mycket marknaden hinner bygga. Det byggs egentligen ständigt för lite. Men i Malmö är det i alla fall inte myndigheterna som bromsar. Vi har god planeringskapacitet och beviljar fler bygglov än marknaden hinner starta.

I en tät stad är det även viktigt att få med sig alla kvaliteter – skolor, service, näringsliv, kollektivtrafik.

- Just nu tittar vi bl a på spårvagnslinjer och hur vi kan använda den gamla Kontinentalbanan för transporter runt staden och flera nya stationslägen. Det är också viktigt att vi kan växla över från onödigt bilande på ett miljömässigt sätt.

Koppla ihop

På flera håll i centrala Malmö pågår en utveckling som för alltid kommer att förändra staden.

- Störst påverkan har det som fortsatt händer i Västra hamnen, på Universitetsholmen, i Varvsstaden och i Nyhamnen, menar Ingemar Gråhamn. Utvecklingen i Nya Sorgenfri har också en påverkan på centrum, mycket beroende på att Malmö är så platt och att det därför är gångavstånd mellan olika områden.

Även på andra ställen händer det saker.

- Triangelområdet har omvandlats kraftigt, baksidan har nu blivit framsida i och med det nya stationsområdet. Slussplan är ju redan förtätad och även västerut kommer det att ske vissa förtätningar.

Att staden fortfarande hänger samman är också en utmaning när staden växer i alla väderstreck. Nya platser och områden växer fram och påverkar i sin tur varandra, menar Ingemar Gråhamn.

- Kopplingarna mellan det nya och det gamla Malmö jobbar vi mycket med. Malmö Live till exempel, med sin tidlösa Malmömodernism, har blivit en sådan viktig koppling. Här har man lyckats aktiverat en plats som var helt död innan. City växer åt alla håll men det som händer utanför stadskärnans gränser påverkar i allra högsta grad hur city fungerar och vad som händer här.

Göra rätt saker

En stadskärna berör alla och det handlar om att göra rätt saker, menar Ingemar Gråhamn.

- Just nu måste bostadsbyggandet prioriteras. Vi har områden som redan är planerade och nu gäller det att förverkliga de planerna. I Nyhamnen drar vi exempelvis snart igång det första bostadsprojektet. Snart måste vi även igång i det jag kallar för Storgatsområdet. I dag är området bakom Storgatan, med de gamla Televerkshusen och parkeringen, väldigt dåligt utnyttjat. Det är ett av de sista tomma områdena i city där man skulle kunna göra en förtätning. Området är jätteintressant och har stor potential, alldeles precis bredvid gågatan och kanalen, med liv och rörelse längs Storgatan hela dagen. Här handlar det inte bara om att bygga nytt utan även använda det gamla och kanske bygga på där det går.

Ett led i att göra rätt saker är tillägget som gjorts till översiktsplanen - Arkitekturstaden Malmö. Här formuleras visioner för hur man ska bevara, utveckla och förnya Malmö.

- Vi har utformat nio teser och resonemang kring vad vi vill att stadsbyggandet ska innehålla. Det här ett instrument för att vi ska kunna bygga med kvalitet framöver och innebär arkitekturpolitik i praktiken. Vad jag vet är vi den enda stad i Sverige som gör det.

Favoritplatserna

Så var det slutligen det här med Stadsarkitektens favoritplatser i staden.

- Jag har egentligen ingen favoritplats, jag har många, ler Ingemar Gråhamn. För det första måste man generellt prata om hela Malmös fina placering mellan Öresund och backlandskapen. Men om vi sedan tittar lite närmare på staden pratar jag alltid varmt om Friisgatan, den enda böjda gatan i city. Sedan måste jag säga att jag gillar piazzan framför Konsthallen, till skillnad från många andra. Jag gillar överlag urbana, men ändå öppna, miljöer. Här tränger den himmelsblå färgen ända ner i staden. Det får mig att tänka på Bo Widerberg som en gång sa att Malmö ligger på botten av himlen. Det är fint!

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter