In i framtiden med höghastighetståg

Äntligen kom det, beskedet om att Hässleholm föreslås bli ett av höghastighetsbanans stopp längs vägen mellan Malmö och Stockholm. ett beslut som kommer att betyda mycket för både Hässleholms och Kristianstads näringsliv och attraktivitet.

Visionsbild Västra Stationstorget.</p><p>Illustration: Kreera

Visionsbild Västra Stationstorget.

Illustration: Kreera

I början av februari presenterade Sverigeförhandlingen de sträckningar och stationslägen som de avser börja förhandla om. Hässleholms kommun fick äntligen ta emot ett första enskilt förhandlingsbud gällande en höghastighetsstation i Hässleholm.

Budet togs emot av kommunalråd Lena Wallentheim (S) och kommunchef Bengt-Arne Persson vid ett möte med förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. Efter budöverlämningen har kommunen ungefär en månad på sig att reagera och lämna synpunkter.

Analys och förberedelser

- Vi behöver förstås analysera det här materialet grundligt innan vi kan ge en utförlig kommentar. Men redan nu kan vi konstatera att det ser positivt ut. Av budet framgår att Sverigeförhandlingen har tänkt sig en station i centrala Hässleholm som är dimensionerad för trafik med både höghastighetståg och regionaltåg, samt ett förbigångsspår för vissa passerande höghastighetståg, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholms kommun.

- Nu startar våra förberedelser för att få ut bästa möjliga effekt av kommande infrastruktursatsningar – satsningar som ger bättre regional kollektivtrafik och även kopplar upp oss mot omvärlden, säger Richard Heingard, infrastrukturstrateg i Hässleholms kommun.

Stadsmässig entré

Utredningen ”Ny station för höghastighetståg i Hässleholm” har tidigare visat att en sträckning med station i Hässleholm är ett bra huvudalternativ. Stationen planeras genom att man bygger upp den cirka tolv meter över marken och samtidigt skapar en stadsmässig entré med butiker och caféer på västra sidan av Hässleholms stad.

Järnvägens ovanligt raka sträckning i nord-sydlig riktning möjliggör att en höghastighetsstation kan byggas bredvid den befintliga järnvägsstationen. Hässleholm är dessutom en järnvägsknut med anslutningar i fem riktningar och har en mycket god koppling till nordöstra och nordvästra Skåne, Blekinge, södra Småland och med en framtida förlängning av Pågatågstrafiken, även till södra Halland. En höghastighetsstation i Hässleholm får ett unikt upptagningsområde för byten till och från nya stambanan, med goda utvecklingsmöjligheter av bostäder och arbetsplatser. Stationen placeras i utredningen på en cirka tolv meter hög bro genom samhället, i västra delen av stationsområdet. Mot Magasinsgatan i bottenplan föreslås en entré med butiker och caféer. På andra våningen föreslås vänthall och nya plattformsförbindelser över bangårdsområdet. I stationshuset ryms även affärslokaler, och det finns möjlighet att skapa ett kongresscenter eller liknande.

Höghastighetsstationen innebär att restiderna kortas till drygt två timmar till Stockholm, dryga halvtimmen till Malmö C och under timmen till Köpenhamn.

Stora möjligheter

- Att Hässleholm blir en av tre stationer för höghastighetståg skapar stora möjligheter, menar Mikael Kipowski, Tillväxtchef, Hässleholms kommun. Det kommer givetvis att innebära stora investeringar redan nu men den riktigt stora fördelen blir att vi kan skapa en enda arbetsmarknadsregion i Skåne. Det skapar förutsättningar för en stark sysselsättningsökning. Det kommer också att blir mer intressant att leva och verka i Hässleholm än någonsin tidigare och redan nu föds förhoppningsvis en framtidstro och en vilja att investera i den här regionen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter