I Arlanda erbjuds nyproducerade lokaler

Logistiskt sett finns det mesta ett företag kan behöva i Arlandaregionen, menar Jesper Carlsöö på fastighetsbolaget Corem. Just nu kan de bland annat erbjuda lediga lager i storlekarna 300-2 000 kvm.

En av Corems fastigheter på Industrigatan i Arlandastad. Bild: Corem

En av Corems fastigheter på Industrigatan i Arlandastad. Bild: Corem

Hur skulle du beskriva Arlandaregionen ur ett etableringsperspektiv?

– I både Arlandastad och Rosersberg finns, samt har det funnits, god tillgång till byggbar mark under en längre tid. Bristen på mark generellt i Stockholmsregionen har inneburit att många ytkrävande nyproduktioner hamnat just här. Då främst logistikrelaterad nyproduktion.

Hur utvecklas området?

– Antalet logistikrelaterade nyproduktioner i området är många. Just nu byggs det t ex ca 10 000 kvm vardera åt Diskteknik och Optimera. Vi ser också att många verksamheter med anknytning till flyget väljer att hyra hos oss, men de vill nödvändigtvis inte vara innanför flygplatsgrindarna. Däremot vill de inte vara längre än 30 minuter från flygplanen. Ett exempel är Terminal & Transporttjänst som vi byggde ca 6 000 kvm för. De är helt nischade mot flygfrakt.

Jesper Carlsöö, Uthyrningsschef, Corem Property Group

Jesper Carlsöö, Uthyrningsschef, Corem Property Group

Hur ser Corems bestånd ut och vad har ni för vakanta ytor att erbjuda just nu?

– Vi har ett samlat bestånd om ca 20 fastigheter i Arlandastad samt ytterligare ett par fastigheter i Rosersberg. Fastigheterna i

Arlandastad har karaktären av mindre industri och lager samt en del kontor. Fastigheterna i Rosersberg är mer renodlade logistikfastigheter. Vi hyrde precis ut 12 000 kvm till ST Aerospace Solutions som lämnade flygplatsområdet till förmån för vår fastighet på Bristagatan. Det är just en sådan aktör som har all sin verksamhet kopplad till flygplanen men inte nödvändigtvis behöver vara inne på flygplatsområdet. Just nu har vi lediga lager mellan ca 300–2 000 kvm samt kontor mellan ca 100–1 200 kvm.

Har ni några projekt på gång nu eller framöver?

– Vi har fortfarande möjlighet att bygga ca 20 000 kvm på Bristagatan. Där vill vi gärna komma igång med något.

Hur ser efterfrågan ut?

– Efterfrågan är bra men det finns inget underskott av lokaler då det bland annat kontinuerligt upplåts ny mark för nyproduktion.

Varför ska man etablera sig just i Arlandaregionen?

– Logistiskt sett finns det mesta (förutom en hamn). Nu är dessutom ett Truck Service Center under uppförande. Närheten till Stockholm är bra. Det finns fortfarande tillgång till oetablerad mark samt flera starka fastighetsägare som är villiga att investera i nyproduktion.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter