Hyror och vakanser

Under slutet av 2004 ökade vakansgraden för kontor i centrala Göteborg, alltså områdena Avenyn, Nordstan och inom vallgraven. Detta blev den direkta följden av den svaga sysselsättningsutveckingen i kombination med kraftig nyproduktion under 2002 och 2003. Under förra året låg vakansgraden på sina stabila 12 procent i centrum, men nu verkar vakansen glädjande nog vända neråt. I dagsläget är vakansgraden för centrala Göteborg cirka 11 procent enligt Newsec medan den generella nivån för hela Göteborg ligger ungefär en procent högre.

stora omflyttningar

Mycket rörelse på hyresgästmarknaden under de senaste åren har fått konsekvenser på kontorsmarknaden. I Lilla Bommen/Gullbergsvass har vakansen ökat till cirka 19 procent efter att företag som Scanova, Vägverket, Posten och IBM lämnat området. Dock har Schenker som flyttat från Mölndalsvägen till LIlla Bommen hjälpt till att fylla igen.

I Gårda råder det däremot en positiv trend och under det senaste året har vakansgraden där sjunkit till 10 procent. Gårda var det område som drabbades hårdast av den kraftiga nyproduktionen under 2003 då flera av företagen flyttade från området till nya lokaler på Norra Älvstranden.

Under senaste halvåret har det förekommit en del nyuthyrningar på Norra Älvstranden som inneburit att vakansgraden återigen har minskat och ligger nu kring fem procent.

ökad efterfrågan på moderna och flexibla kontor

Newsecs bedömning är att vakanserna kommer att fortsätta svagt nedåt i år eftersom sysselsättningen bedöms öka och leda till ökad efterfrågan på kontor.

En tydlig trend är att företagen på marknaden främst efterfrågar moderna och flexibla kontor med resultatet att vakansgraden för de omoderna och äldre lokalerna är betydligt högre. Det finns troligen kontorslokaler som, även om de till viss del renoveras, aldrig kommer att efterfrågas. För att komma runt problemet kommer det att krävas alternativa användningsområden eller till och med rivning.

hyrorna vänder svagt uppåt

Hyrorna då? Ja, de låg relativt stilla under förra året, men den hårda konkurrensen som nu råder har pressat dem nedåt. I och med att nyproduktionern nu ligger på en mycket låg nivå har antalet kontrakt tecknade med topphyror varit betydligt färre under det senaste året. Topphyrorna har i stället främst gällt för helt nybyggda eller totalrenoverade lokaler. Trenden med rabatterade hyror vid nyuthyrningar och hyrsgästanpassningar har fortsatt och förekommer nu relativt ofta på marknaden.

Hyresnivåerna i city som avser varmhyra exklusive fastighetsskatt varierar nu från cirka 1 300 kr/kvm upp till 1 900 kr/kvm, med toppnoteringar mellan 2 100 kr/kvm och 2 300 kr/kvm. Newsec bedömer att hyrorna vänder svagt uppåt under slutet av detta året, och i början av 2007, eftersom den totala efterfrågan kommer att öka.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter