Hyresgäster ökar miljökraven

Enligt undersökningen som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och Fastighetsnytt lät göra i höstas ställer hyresgästerna allt hårdare miljökrav på fastighetsägarna. Hela 80 procent av de intervjuade fastighetsägarna upplevde att miljökraven hade ökat eller t o m ökat väsentligt det senaste året. Det vanligaste önskemålet från hyresgästerna är att kunna följa sin egen energiförbrukning och låta denna påverka den individuella hyresnivån. Andra vanliga miljökrav är sophantering och materialval i fastigheterna. De ökade miljökraven ger genomslag i fastighetsbolagens sätt att arbeta. Hela 86 procent svarade i undersökningen att deras eget arbete med miljö- och energifrågor hade ökat med 63 procent och för 23 procent hade arbetet ökat väsentligt det senaste året. Mer än tredjedel av fastigheternas driftsbudget är energikostnader och därför ansåg också 96 procent av de intervjuade fastighetsägarna att energifrågorna är viktiga vid kommande investeringar. Att installera energisnåla kyl- och värmepumpar är den vanligaste åtgärder för fastighetsägarna, ungefär hälften gör detta. Det näst vanligaste är att byta uppvärmningssystem helt och hållet och många är också de som nu byter till energifönster, den enskilda åtgärd som ökat mest sedan föregående år. Över häften av de tillfrågade fastighetsägarna, 52 procent, uppger att man har planer på att förvärva eller låta uppföra byggnader som är Green Building-klassade. Det blir spännande att se vilka resultat som nästa undersökning visar på. Trenden tyder på att siffrorna blir högre och åtgärderna fler.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter