Hyra eller äga, vad är bäst?

Vilka är för- och nackdelarna med att hyra sin lokal och att själv äga sin fastighet? Och  vad ska man egentligen tänka på när man flyttar ut från en lokal? Det är frågorna som vi denna gång ställt till vår fastighetsägarpanel.

Det är vanligt att lokalen anpassas efter hyresgästens verksamhet, men i vilket skick ska lokalen lämnas när hyresgästen flyttar?

Erik Skalin, Aberdeen

– Grundregeln är att man som hyresgäst ska vårda sin lokal under hyrestiden och att lokalen ska återställas till godtagbart skick när man avflyttar. Man skiljer på normalt slitage kontra skador som uppkommit genom vållande eller vårdslöshet, där man i det senare fallet alltid är ansvarig som hyresgäst. För att undvika kostsamma återställningskrav ska man framför allt tänka på att diskutera med hyresvärden innan man på egen hand gör större ingrepp i lokalen.

Erik Skalin

Erik Skalin

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd

Ulrica Sjöswärd

– Det beror dels på vad som sagts i avtalet och dels på vilka planer som fastighetsägaren har för lokalen framöver. I avtalet regleras underhållsansvaret, vanligtvis brukar det gälla att lokalen ska lämnas i det skick den var när hyresgästen flyttade in, med undantag av ”normalt slitage”. Normalt slitage behöver inte återställas, men har man suttit väldigt länge och inte gjort någonting under denna tid är man skyldig att göra detta i samband med avflytt. Vad som är normalt slitage är sunt förnuft och det är sällan några större diskussioner. Men det är skillnad på slitage och skador och skador som hyresgästen orsakat ska de alltid ersätta. Ofta ska ju lokalen ändå anpassas till en ny hyresgäst och då kan man alltid diskutera vad som verkligen behöver åtgärdas.

Maria Högberg, Higab

– Huvudregeln när hyresgästen avflyttar från lokalerna är att hen ska återställa lokalerna i godtagbart skick. Godtagbart skick innebär att normalt slitage måste accepteras. Om hyresgästen själv gjort ändringar i lokalerna så ska dessa återställas, om hyresgästen inte gör detta har hyresvärden rätt till kompensation för kostnaden för återställning.

Det finns företag som köper en fastighet istället för att hyra, vilka är för- respektive nackdelarna med att köpa jämfört med att hyra?

Erik Skalin, Aberdeen

– Det beror lite på vilken verksamhet man bedriver, men en fördel med ägande är att du har större frihet att själv ta beslut kring nyttjande, anpassning och utveckling av fastigheten. Som fastighetsägare har du dock ett mycket större ansvar än den som hyr, och behöver ha ett långsiktigare perspektiv på exempelvis drift och underhåll och de kostnader som är förknippat med det. Men framför allt binder fastighetsägandet upp kapital som man som hyresgäst annars kunnat investera direkt i sin verksamhet och eventuellt fått en annan utväxling på.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

– Varje företag måste se till vad som fungerar bäst för deras verksamhet. Oftast är det en mycket god investering att äga fast egendom, men man binder upp kapital samtidigt som en del av fokus måste läggas på fastighetens förvaltning. Dock har man en betydligt större möjlighet att själv kunna påverka lokalkostnader. Genom att hyra sin lokal överlåter man hela förvaltningsansvaret på sin hyresvärd och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som man blir mer flexibel om företagets lokalbehov skulle komma att förändras.

Maria Högberg

Maria Högberg

Maria Högberg, Higab

– För de flesta företag som inte har fastigheter eller husbyggnation som sin kärnverksamhet lönar det sig oftast företagsekonomiskt och resursmässigt att hyra sin lokal från ett företag som jobbar kommersiellt med uthyrning av lokaler/fastigheter. Genom att hyra sin lokal har man också en större frihet att göra förändringar när företaget växer eller minskar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter