Hyra eller äga - vad är bäst?

Det är vanligt att lokalen anpassas efter hyresgästens verksamhet, men i vilket skick skall lokalen lämnas när hyresgästen flyttar?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Om en kund har underhållit lokalen på normalt vis brukar det räcka med en rejäl flyttstädning och fönsterputs. I vissa fall krävs även golvvård, t ex mattvätt eller polering. All lös inredning tar hyresgästen med sig medan nätverkskablar och larm oftast lämnas kvar i lokalen.

Innan avflyttning görs en gemensam översyn av lokalen. Sådant som räknas som mer slitage än normalt, exempelvis hyresgästens egna inrednings- och ombyggnadsarbeten, återställs eller ersätts av kunden.

Vid diskussion om lokalens skick är det bra för båda parter att med hjälp av fotodokumentation eller inflyttningsprotokoll kunna jämföra hur lokalen såg ut vid inflyttning.

Vid avflyttning, särskilt av en stor lokal, är det bra att genomföra en avflyttningsbesiktning med protokoll.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Grundregeln är att man som hyresgäst ska vårda sin lokal under hyrestiden och att lokalen ska återställas till godtagbart skick när man avflyttar. Man skiljer på normalt slitage kontra skador som uppkommit genom vållande eller vårdslöshet, där man i det senare fallet alltid är ansvarig som hyresgäst. För att undvika kostsamma återställningskrav ska man framför allt tänka på att diskutera med hyresvärden innan man på egen hand gör större ingrepp i lokalen

Fredrik Johansson, Kundansvarig Kontor Syd, NCC Property Development

Fredrik Johansson, Kundansvarig Kontor Syd, NCC Property Development

Fredrik Johansson, NCC

– Normalt brukar man säga att lokalen ska lämnas i det skick den var när hyresgästen flyttade in. Självklart påverkar hyrestid och verksamhet de krav man ställer när kunden flyttar ut. Uppenbara skador som inte hör till normalt slitage som t ex hål i väggar och golv får hyresgästen åtgärda. Står fastigheten inför en större renovering eller ombyggnad kan man alltid diskutera vad som ska åtgärdas.

Det finns företag som köper en fastighet istället för att hyra, vilka är för respektive nackdelarna med att köpa jämfört med att hyra?

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– För företag som bara behöver ett vanligt kontor finns det få fördelar med att äga sin fastighet.

Nackdelarna är ofta betydligt fler, om man inte äger flera fastigheter och har möjlighet att ha sin egen eller inhyrd förvaltning. Det är många praktiska frågor som ska hanteras på ett kunnigt sätt. Allt från avfallshantering, inpasseringssystem, energi-

optimering, ventilation, hissreparationer, städning, ovk-besiktning och långsiktigt underhåll. Dessutom ska man också sköta uthyrningen av eventuella lediga lokaler, anpassa lokalerna och ta hand om sina hyresgäster.

I de fall ett företag vill profilera sig extra tydligt kan det vara en fördel att äga sin fastighet. Man får exempelvis sin egen entré från gatan och fullständig frihet att utforma sitt kontor precis som man vill.

Akzo Nobel och SAS är exempel på företag som valt att sälja sin fastighet och istället bli hyresgäst hos den nya ägaren. Det finns även exempel på motsatsen, som Marginalen Bank som nyligen köpte en fastighet i centrala Stockholm.

Erik Skalin, Aberdeen

– Det beror lite på vilken verksamhet man bedriver, men en fördel är att du har större frihet att själv ta beslut kring nyttjande, anpassning och utveckling av fastigheten. Som fastighetsägare har du dock ett mycket större ansvar än den som hyr och behöver ha ett långsiktigare perspektiv på exempelvis drift och underhåll och de kostnader som är förknippade med det. Men framför allt binder fastighetsägandet upp kapital som man som hyresgäst annars kunnat investera direkt i sin verksamhet och eventuellt fått en annan utväxling på.

Fredrik Johansson, NCC

– Som fastighetsägare binder du kapital samtidigt som en del av ditt fokus måste läggas på fastigheten och inte på din kärnverksamhet. Du har dock en betydligt större möjlighet att själv kunna påverka dina kostnader för din lokal.

Som hyresgäst lämnar du över hela ansvaret på fastighetsägaren. Du binder dig inte längre än det avtal du tecknar, vilket innebär att du har möjlighet att förändra ditt hyresförhållande (större eller mindre lokal) relativt fort.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter