HYLLIE OCH FOSIE ERBJUBER BÄSTA LÄGE FÖR FÖRETAG

Hyllie och Fosie är två stadsdelar i Malmö som skiljer sig en hel del åt, förutom att båda har ett ypperligt läge nära både ringlederna och Öresundsbron. Fosie präglas till stor del av bostäder, men företagsområdet Fosieby, med sina cirka 10 000 arbetsplatser och 300 företag, är ett viktigt inslag i stadsbilden. I Hyllie har det väl inte undgått någon att det satsas enormt mycket och med Citytunnelstationen som nav växer här upp ett helt nytt stadsdelscentrum, både för företag och boende. Vi börjar med Hyllie. Ända sedan Malmös första generalplan lades fram 1956 har en utbyggnad söderut mot Hyllie diskuterats. Idén om ett stadsdelscentrum i Hyllie utvecklades i generalplanen för Malmö 1966 som visar en stadsstruktur med fem större distriktscentra som skulle avlasta Malmös cityområde. När sedan beslutet om Öresundsbron kom 1991 aktiverades planeringen av södra Malmö och när sedan beslutet om Citytunneln togs satte arbetet i gång på allvar. Stationen i Hyllie är viktig och kommer att ge området mycket god tillgänglighet både regionalt och internationellt och kommer att ge Hyllie en unik position. I översiktsplanen för Malmö 2000 fokuserar man på Hyllie som ett kommunikationscentrum i södra Malmö och som ett lämpligt område för verksamheter med regionalt upptagningsområde. Och det är Citytunneln som är den stora drivkraften. Mot 7 000 bostäder Stationen och det nya centrumområdet blir en ny målpunkt i södra Malmö som knyter samman stadsdelarna runt omkring. Här skapas attraktiva stadsmiljöer av olika karaktär med både arbetsplatser och bostäder. Först ut som bostadsexploatör är HSB som bygger 250 lägenheter i flera kvarter enligt ett nytt koncept som ska passa människor som är i farten och som gärna bor lite mindre och praktiskt och nära händelsernas centrum. Det största bostadsprojektet annars är givetvis Point Hyllie, Annehem fastigheters satsning, som kommer att bli Sveriges näst högsta bostadshus. Point Hyllie består av fyra huskroppar med en total yta av cirka 45 000 kvadratmeter fördelat på bostäder, kontor och butiker. Högsta huset blir cirka 95 meter. Bygget av den lägsta byggnaden, av fyra, har nu startat och sent 2010 hoppas man ha femvåningshuset med kontor och butiker klart. Nästa etapp, ett kommersiellt sjuvåningshus, beräknas vara klart i slutet av 2011, men det är efterfrågan som styr. Själva bostadshuset ingår i etapp tre och fyra. Fullt utbyggt beräknas hela utvecklingsområdet i Hyllie omfatta cirka 7 000 bostäder. Gröna stråk planeras Även stora grönstråk finns med i planeringen, exempelvis ska det i anslutning till Hyllies västra entré anläggas stora grönområden, som kommer att bli en del av det s k Eko-stråket. Här kommer de boende att kunna både jogga, cykla, rida och ta sig till havet i en grön miljö. Dessutom kommer man att bygga en park, runt Hyllie vattentorn, som ska präglas av just vatten. Den ska bli en mötesplats för alla åldrar och erbjuda både plats för aktivitet och lugn. Stationen är grundförutsättningen Grundförutsättningen för utbyggnaden av Hyllie är som sagt Citytunnelns station. Det är hit man kommer att anlända och det är här man kommer att möta Hyllie. Det som från början kanske bara skulle bli en pressbyråkiosk har resulterat i ett stationstorg som kommer att präglas av storskaliga och spektakulära projekt. Arbetet med torget går helt enligt plan och många av stationens viktigare delar börjar ni bli klara. Den första resan med Citytunneln görs den 12 december 2010. Inför öppnandet av Citytunneln påbörjar Parkering Malmö uppbyggnandet av en park n´ride-anläggning (pendlarparkering) i anslutning till Stationstorget och station Hyllie, med plats för 1 300 bilar och 1 000 cyklar. Mässanläggning på 15 000 kvadratmeter Runt om pågår projekt för fullt. Malmö Arena är det första i raden av spektakulära byggnader som nu står klar och sedan galainvigningen den 6 november har evenemangen avlöst varandra. Nu planerar Parkfast AB ett nytt projekt med en träningsanläggning bakom arenan. Granne med Malmö Arena ska Midroc Property Development 2011 sätta spaden i backen för en 15 000 kvadratmeter stor mässanläggning. Redan vid årsskiftet 2011-2012 räknar man med att möjliggöra den första mässan i den nya anläggningen. Midroc Property Development har tecknat ett avtal med internationella mässarrangören easyFairs och innebär en avsiktsförklaring för uthyrning och managementansvar. Projektet innefattar också komplement med kringbyggnationer som ska hysa kontor och handel. Spektakulärt hotell och Skandinaviens bästa köpcentrum Även turisterna ska lockas till nya Hyllie och ett av projekten som verkligen kommer att ge avtryck rent arkitektoniskt är Arthur Buchardts hotellkomplex i svart granit. 50-60 meter högt och med cirka 400 rum är hotellet inspirerat av den trekantiga tomten och får formen av ett V med mjukt rundade kanter. Buchardts mål är att hotellet ska stå färdigt samtidigt som köpcentrumet Emporia eftersom en gångbro ska kopplas över till Emporias tak. Emporia, som ska bli framtidens köpcentrum, är tillsvidare framskjutet ett år trots att grunden är lagd och stommen ska resas inom kort. Det är bristande efterfrågan som gör att de planerade bostäderna läggs på is och att invigningen av köpcentrumet alltså senareläggs. Men ägarna Steen & Ström tvekar inte att Emporia kommer att byggas. Hittills är cirka 30 procent av köpcentrumets ytor kontrakterade av de 60 som krävs för att färdigställa bygget. Steen & Ströms målsättning är att skapa ett av de bästa köpcentrumen i Skandinavien. Och ett av de mest unika när det gäller både utbud och arkitektur. 200 butiker och 20 restauranger ska det bli när allt är klart. Kontorshus vid stationstorget Även ett renodlat kontorshus är på gång vid stationstorget. Det är Skanska Öresunds som erhållit en markreservation för att bygga ett kontorshus på 20 000 kvadratmeter. Skanska tänker skapa en attraktiv stadsmiljö när det gäller utformning och innehåll och bygger minst två huskroppar med intressant arkitektur. Husen kommer att byggas i etapper, beroende på efterfrågan och konjunkturutvecklingen. Det primära målet är att etablera en större hyresgäst men också att erbjuda mellanstora företag att lägga sitt kontor i ett fleranvändarhus. Om allt får enligt planerna ska projektet vara inflyttningsklart våren 2011. Att säga att det pågår mycket i Hyllie känns som en underdrift. Om bara några år får vi se slutresultatet på över ett decennium av planering. Fosie fyllt av bostäder och företag Även stadsdelen Fosie knyts närmare kontinenten tack vara de nya förbindelserna till Europa. Det gamla jordbruksområdet är i dag den tätast bebyggda stadsdelen i Malmö. Fosie är en stadsdel med många ansikten, både höga bostadshus och industrier trängs på ytan, men här finns också grönområden och hus med gamla anor och herrgårdsmiljö. Här finns också ekostaden Augustenborg som var MKBs första stora bostadsprojekt i Fosie på 40-talet. Området byggdes så att människorna skulle ha så nära till arbetsplatserna att de i princip skulle kunna cykla dit. Husen byggdes nära varandra och på höjden, något som fortfarande präglar hela Fosie. Området blev omedelbart berömt för att vara först i Sverige med att försöka förverkliga de amerikanska grannskapsidéerna om gröna bostadsområden som var helförsörjande med kommersiell och kommunal service. Augustenborg har varit förebild för nybyggnationen i hela Sverige. Fosieby ett viktigt inslag I Fosie finns områden med låga materiella förutsättningar och stora sociala problem, men det finns också välmående områden. Ett viktigt inslag i stadsbilden är Fosie industriby med cirka 10 000 arbetsplatser och 300 företag. Fosieby är ett välorganiserat, effektivt och modernt företagsområde för handel och industri. 1967 beslutade stadsfullmäktige i Malmö att antaga en stadsplaneändring som gav förutsättningarna för etablerandet av företagsområdet. Redan före 1970 kom de första byggena igång. De anslutande områdena Elisedal, Jägersro och Fredriksberg brukar också räknas till Fosieby. I Fosie finns Jägersro shoppingcenter, med livsmedelsaffär, butiker, bank, hotell och restaurang. I anslutning till Fosieby ligger även Jägersro travbana. Områdets läge är väldigt gynnsamt, med snabba vägar in till staden som ligger fem kilometer bort, anknytningen till både Inre Ringvägen och Yttre Ringvägen och närheten till vägen som går till Skurups flygplatss. Givetvis drar även Fosie nytta av både Öresundsbron och den kommande Citytunneln. Företagsområdets läge gjorde den på 70-talet, och även nu, intressant för företagsetableringar. Verksamheten i Fosieby pågår på historisk mark och i dag bedrivs här en avancerad tillverkning av, många gånger, högteknologiska produkter, som hittar kunder världen över. Här hittar man företag som Rexam, Alfa laval Automation, Skånemejerier, Samfood, ADA, Pappersgruppen. Elektro Sandberg, BTL Sweden och Schenker Transport. De flesta företagen är dock små eller medelstora. I Fosie finns också en aktiv möteskultur som illustreras av ett rikt föreningsliv. Projektet SydÖstra Malmö Projektet SydÖstra Malmö - (SÖM) Fosie beviljades 2008 13,7 miljoner från den regionala fonden för arbete i stadsdelen 2008 - 2010 . Lika mycket bidrar Fosie Stadsdel, Serviceförvaltningen, Gatukontoret, MKB och Stenafastigheter med. Tillsammans med ett stort antal medarbetare ska projektledare Bertil Nilsson nu genom SÖM Fosie – SydÖstra Malmö Fosie – ta ett helhetsgrepp om stadsdelen. Generellt kan man säga att det handlar om att ta vara på och stärka de strukturer som redan finns och fungerar, dra nytta av dem och utifrån det utveckla nytt. I ett projekt som SÖM Fosie är helhetsgreppet viktigt. Att ha arbete och inkomst är självklart en given förutsättning för ett bra liv. Men det är också den fysiska miljön runtomkring oss. Och det är mycket på gång i Fosie! Lindängen ska förnyas inom de närmaste åren: ett öppnare torg, nya mötesplatser och förändringar av den breda Munkhättegatan. I februari fattade politikerna i tekniska nämnden beslut om att Malmös botaniska trädgård ska ligga i Lindängelund, vid Katrinetorp. En grön oas större än Pildammsparken ska bjuda på tropiska miljöer, en konstgjord sjö och skogar med växter från jordens alla hörn.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter