Hur vet du att hissen är säker?

En hiss är en säker anordning med inbyggd säkerhet. Det sker väldigt sällan olyckor men om det händer kan det bli otäckt. Att se till att hissen är säker är fastighetsägarens ansvar.

När hissen uppför sig på ett sätt som den inte borde, hoppar till, låter konstigt eller när lampan för överlast plötsligt tänds trots att viktgränsen långt ifrån är uppnådd. Ja, då är vi nog många som känner obehaget komma krypande. För det finns roligare saker än att fastna i en hiss, eller hemska tanke, störta tio våningar ner i husets avgrund. Det sistnämnda händer inte speciellt ofta förstås, tack och lov. Men det är en bild som gärna vill dyka upp för ens inre syn när hissen börjar bete sig konstigt. Om du märker att något inte står rätt till eller om du undrar hur kontrollen av hissarna i ert företags fastighet ser ut är det till fastighetsägaren du ska vända dig.

Ansvaret är alltid fastighetsägarens

Det är inte alla fastighetsägare som är medvetna om sitt fulla ansvar. Enligt Boverkets föreskrift ska en hiss alltid vara säker, under årets alla dagar. Det kräver att hissen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och att årliga besiktningar görs.

– Ansvaret för hissens säkerhet kan aldrig läggas över på en skötselfirma, det är fastighetsägaren som ska se till att hissen sköts regelbundet och det är fastighetsägaren som ska se till att hissen besiktigas varje år, säger Bertil Forsberg, hissexpert på Inspecta. Även garageportar, grindar samt lyftbord vid lastkajer omfattas av Boverkets föreskrift.

Besiktning hittar brister att åtgärda

Det ackrediterade besiktningsorganets uppgift är att noggrant kontrollera hissen och dess funktioner för att upptäcka slitage och trasiga funktioner. Vid eventuella brister gör besiktningsingenjören anmärkningar i intyget. Besiktningsintyget skickas sedan till fastighetsägaren för åtgärd. Alla åtgärder måste dokumenteras för att kunna visa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla säkerheten.

– Om fastighetsägaren ser till att en skötselfirma gör regelbunden service på hissen, att ett ackrediterat besiktningsorgan utför besiktning varje år och att eventuella brister åtgärdas och dokumenteras, har man följt Boverkets föreskrift och uppnått den säkerhetsnivån som krävs, säger Bertil Forsberg.

Tipsruta:

För att ha kontroll över hissens säkerhet finns ett antal saker att ta itu med.

Säkra hissen genom att:

* Teckna ett serviceavtal med en skötselfirma

* Anlita ett ackrediterat besiktningsorgan för årlig besiktning

* Följ upp besiktningsintygen - vad behöver åtgärdas?

* Anlita skötselfirman för att åtgärda eventuella brister.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter