Hur ser framtidens kontor ut? Två frågor i fokus, VG

Hur ofta stöter du som lokalsökande på begreppet "hög standard" när du läser om hyreslediga kontor? Ofta! Men vad betyder det egentligen? Lokalguidens sakkunniga fastighetsägarpanel i Västra Götaland gör också en trendspaning och siar om hur framtidens kontor kan komma att se ut.

1. Vad innebär begreppet hög standard när man pratar om kontor?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

–  Ett kontor med hög standard erbjuder hög nivå när det gäller teknik, materialval, flexibilitet och tillgänglighet - vi använder det när något sticker ut. Är det en anrik lokal i city kan det betyda en representativ entré och hållbara material av hög kvalitet. Är det en effektiv lokal i ett ytterområde kan det snarare handla om att kontoret är mycket energieffektivt och att det finns bra tillgång till allt som behövs för att vara en effektiv arbetsplats..

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

– Kontorslokaler med hög standard förväntas erbjuda både goda tekniska förutsättningar, bra nivå på materialval och effektiva planlösningar. Klimat- och luftkapacitet är avgörande faktorer för hur lokalen lever upp till marknadens efterfrågan. Ljusa lokaler med bra belysning och mycket ljusinsläpp ses som attraktiva. Lokalsökande företag är kostnadsmedvetna och kravet på yteffektivitet är självklart för fullgörandet av hög standard. Stora krav ställs på de allmänna ytorna i huset såsom entré och trapphus. En representativ entré förmedlar ett positivt första intryck både till kunder och medarbetare. Finns tillgång till förråd samt möjlighet till parkering och utrymmen som terrass/balkong avspeglas det ofta i hyresnivån.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

- Hög standard kommer vara en hygienfaktor för framtiden då företags anställda har större krav på en attraktiv arbetsplats. Standarden speglar företagets arbete med hållbarhet och varumärke, både gällande byggnader och innehåll. Uppkoppling, flexibilitet och materialval är några utvalda parametrar som definierar hög standard. Även faciliteter som restauranger, tillgängliga och väl utrustade mötesrum och samlingsplatser är viktigt.

2. Hur ser framtidens kontor ut?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– Med digitaliseringen blir vi alltmer mobila. Behovet av fysiska arbetsplatser och skrivbord sjunker gradvis och de traditionella cellkontoren blir färre. Fler företag söker flexibla lösningar, mindre till ytan men smartare disponerade. Framtidens kontor kommer i högre grad att vara nyckelfärdiga, möjliga att flytta in i direkt och flytta ut ur när man vill. Dessutom med en blandning av färre fasta arbetsplatser och fler aktivitetsbaserade. Kontorets roll och funktioner håller på att förändras och framtidens arbetsplats kommer att vara mer av en katalysator, kulturbärare och mötesplats. Det blir därför allt viktigare att skapa inspirerande miljöer som gör det trivsamt för medarbetarna att mötas på och arbeta i. Det går inte att bortse från värdet av den sociala biten och gemenskapen mellan kollegor.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing Newsec Asset Management

- Vi går mer och mer mot ett flexibelt arbetssätt och det är inte längre en självklarhet att arbetet sker från kontoret. Att jobba hemifrån, från en hotellobby eller ett café är en vanlig företeelse i vår vardag. Framöver kommer stora krav att ställas på att tekniska förutsättningar möjliggör ”mobila kontor” och arbete på distans. Kontor-en har en öppen planlösning som bjuder in till teamarbete och samtal.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

– För att locka medarbetare till ett företag kommer läget att spela stor roll. Kontoren ska ligga nära en knutpunkt som ger möjlighet för anställda att ta sig till arbetet hållbart och enkelt via kollektivtrafik. Transport via cykel kommer även bli vanligare, kontoren måste ha lättillgängliga cykelparkeringar och cykelgarage för att skapa trygghet. I framtidens kontor kommer ytorna planeras utifrån den enskilda verksamhetens behov. Att skapa ett attraktivt kontor ställer höga krav på inredning och moderna funktioner. Vi tror att kontorets inre och yttre kommer ha en stor betydelse i valet av arbetsgivare. Digitaliseringen och ny teknik kommer att förändra framtidens arbetsförhållanden, därför är det viktigt för företag att skapa en emotionell och funktionell arbetsplats som ger förutsättningar att mötas och trivas.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter