Hur ser framtidens kontor ut? - Två frågor i fokus, Stockholm

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard”. Vad innebär det?

Christopher Johansson, FastPartner:

– FastPartners fastigheter erbjuder en hög standard gällande inomhusklimat och tekniska installationer, det anses vara en hygienfaktor idag. Skriver man ”Hög standard” om en lokal vill man framhäva att man har gjort exklusiva materialval och kanske också kostsamma tekniska installationer i lokalen. Det kan exempelvis vara att man har träpanel på väggarna, ett kök från en exklusiv leverantör och dyra vitvaror.

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Teamleader Office Leasing, Newsec Asset Management

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

– Kontorslokaler med hög standard förväntas erbjuda både goda tekniska förutsättningar, bra nivå på materialval och effektiva planlösningar. Klimat och luftkapacitet är avgörande faktorer för hur lokalen lever upp till marknadens efterfrågan. Ljusa lokaler med bra belysning och mycket ljusinsläpp ses som attraktiva. Lokalsökande företag är kostnadsmedvetna och kravet på yteffektivitet är självklart för fullgörandet av hög standard. Stora krav ställs på de allmänna ytorna i huset såsom entré och trapphus. En representativ entré förmedlar ett positivt första intryck både till kunder och medarbetare. Finns tillgång till förråd samt möjlighet till parkering och utrymmen som terrass/balkong så avspeglas det ofta i hyresnivån.

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter:

– Det finns inte något entydigt svar på den frågan. Ibland avses mer påkostade materialval. Ibland avses hög takhöjd eller god teknisk prestanda för reglering av inomhusklimatet. Begreppet i sig är därför betydelselöst. Det är vad som är viktigt för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna ni ska vägledas av. För att få bäst nytta för pengarna; gå till botten med prioriteringarna, ta reda på fakta och utvärdera alternativen utifrån vad ni önskar lägga i begreppet. Detta visste Peps Persson redan 1975 när han skrev låten ”Hög standard”.

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Hur ser framtidens kontor ut?

Christopher Johansson, FastPartner:

– Framtidens kontor måste möta den förändring vi ser av arbetslivet, där jobb och fritid glider ihop. Denna förändring kommer som en följd av digitaliseringen, vilken i många fall gör oss mindre bundna till en geografisk specifik plats för att kunna utföra vårt arbete. Morgondagens kontor kommer behöva vara flexibla. Det är exempelvis vanligt att företag väljer att ha kundevent i sina lokaler och då vill man kunna gömma undan arbetsplatserna för en halv dag. Den starka efterfrågan på aktivitetsbaserade kontor driver övergången mot mer flexibla kontor. Vi ser att det blir allt vanligare med en stor och påkostad lounge i entrén till kontor. Det är en förändring av ytornas användning i ett kontor som sker på bekostnad av en mer traditionell reception.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

– Vi går mer och mer mot ett flexibelt arbetssätt och det är inte längre en självklarhet att arbetet sker från kontoret. Att jobba hemifrån, från en hotellobby eller ett café är en vanlig företeelse i vår vardag. Framöver kommer stora krav att ställas på att tekniska förutsättningar möjliggör ”mobila kontor” och arbete på distans. Kontoren har en öppen planlösning som bjuder in till teamarbete och samtal.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter:

– År 2007 lanserade Apple sin Iphone. Hur den smarta telefonen revolutionerat vår kontorsvardag har inte undgått någon. Vad blir nästa stora förändring?

På Skanska har vi gjort ovissheten till grundpelaren i vår strategi när vi bygger nya kontorshus. Möjligheten att omforma planlösningarna på ett snabbt och smart sätt där inomhusklimatet hänger med är viktigt för alla organisationer. Vår ambition är att det inte ska vara byggnaden som ska begränsa våra hyresgästers möjligheter att organisera sitt arbete. Frihet att förändra hur kontoret används är basen för all hållbar utveckling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter