Hur ser framtidens kontor ut? - Två frågor i fokus, Skåne

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard”. Vad innebär det?

Anne-Louise Carlsson, Stena Fastigheter:

– Jag tror att begreppet ”hög standard” används ganska brett i branschen för att beskriva objekt som har kvaliteter över genomsnittet. Det kan till exempel vara materialval, tekniska lösningar och moderna installationer. Begreppet ska dock inte alltid ses som en kvalitetsstämpel. Det är väldigt individuellt hur man uppfattar olika standards.

Louise Appelros, Kungsleden:

– Det är svårt att definiera uttrycket ”hög standard”, det finns olika parametrar som en lokal ska uppnå för att man ska kunna säga att den håller en hög standard. Det första man kanske tänker på när man hör begreppet är ett modern kontor med nya ytskikt, bra belysning och unika detaljer som man ser med ögat. Men det finns även tekniska och miljömässiga aspekter att ta med i tolkningen av nivån på standard.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

– Kontorslokaler med hög standard förväntas erbjuda både goda tekniska förutsättningar, bra nivå på materialval och effektiva planlösningar. Klimat och luftkapacitet är avgörande faktorer för hur lokalen lever upp till marknadens efterfrågan. Ljusa lokaler med bra belysning och mycket ljusinsläpp ses som attraktiva. Lokalsökande företag är kostnadsmedvetna och kravet på yteffektivitet är självklart för fullgörandet av hög standard. Stora krav ställs på de allmänna ytorna i huset såsom entré och trapphus. En representativ entré förmedlar ett positivt första intryck både till kunder och medarbetare. Finns tillgång till förråd samt möjlighet till parkering och utrymmen som terrass/balkong avspeglas det ofta i hyresnivån.

Hur ser framtidens kontor ut?

Anne-Louise Carlsson, Stena Fastigheter:

– Vi ser att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut allt mer som en följd av det tekniksamhälle vi lever i. Med kontoret på fickan kommer det att ställas andra krav där jag tror att framtidens kontor i allt större utsträckning kommer att likna mötesplatser. Mötesplatser som får en roll att stärka organisationens identitet, kultur, gemenskap och kreativitet. Att vi ofta får våra bästa idéer utanför den traditionella arbetsplatsen är ingen nyhet. Därför tror jag till exempel att cafe-, lounge- och hemmamiljöer är något som vi kommer att se mer utav på den fysiska arbetsplatsen. Istället för ”Office” skapas det platser som ”Coffice”, ”Loffice” och ”Hoffice”.

Louise Appelros, Kungsleden:

– För att kunna attrahera rätt medarbetare blir det allt viktigare för företag att ha ett trivsamt kontor. Att se kontoret som en mötesplats för kollegorna är en bra utgångspunkt. Kontoret ska vara en plats att umgås på och miljön ska kännas kreativ. Inredningen är såklart en viktig del i detta, därför kan det vara bra att prata med en inredningsarkitekt som kan komma med nya idéer.

Marie Eriksson, Newsec Asset Management:

– Vi går mer och mer mot ett flexibelt arbetssätt och det är inte längre en självklarhet att arbetet sker från kontoret. Att jobba hemifrån, från en hotellobby eller ett café är en vanlig företeelse i vår vardag. Framöver kommer stora krav att ställas på att tekniska förutsättningar möjliggör ”mobila kontor” och arbete på distans. Kontoren har en öppen planlösning som bjuder in till teamarbete och samtal.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter