Hur mycket plats tar en anställd?

Lokalguidens expertpanel i Stockholm svarar på hur de tror att tillgången på moderna kontor i A-läge kommer se ut framöver och hur mycket utrymme man behöver per anställd.

Hur ska ett lokalsökande företag beräkna hur många kvm de behöver per anställd?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Den totala lokalytan som behövs varierar utifrån hur lokalen används. Ofta är det inte själva ytan som sätter gränser för hur många som kan arbeta på kontor-

et samtidigt, det är tillgången på luft och kyla. Moderna, nybyggda kontor med ett bra klimat rymmer många fler personer än gamla lokaler med otidsenlig teknik. Som vanligt bör den lokalsökande utgå från sitt behov. Hur vill man arbeta? Behöver alla anställda ett eget rum, egen arbetsplats, eller kan man arbeta mer flexibelt? Går det att använda ett stort pentry till samling för hela personalen? Då behövs kanske inte det stora konferensrummet.

Generellt brukar jag räkna med att lägga på ca 25 procent i kommunikationsytor (korridorer, toaletter, städrum mm) utöver summan av de behövda rumsfunktionerna, d v s kontorsrum, vilorum, pentry, konferensrum mm.

Liselott Thelenius,</p><p>Uthyrningschef,</p><p>Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius,

Uthyrningschef,

Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Det är beroende på vad för slags planlösning man väljer – öppen, egna rum eller aktivitetsbaserat. Det finns inga generella regler för hur många kvm som krävs per arbetsplats. Men ett kontorsrum för en person bör inte vara mindre än ca 8-10 kvm. Öppna kontor bör vara ca 15-20 kvm per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor och räknar man in utrymmen så som mötesrum, förråd och personalutrymmen så kan man beräkna ca 25 kvm per arbetsplats totalt. Har man ett stort behov av många eller större konferensrum och t ex en hörsal så ökar behovet av kvm.

När det gäller aktivitetsbaserat kontor handlar det om att det är färre traditionella arbetsplatser och flera olika funktions- och aktivitetsstyrda miljöer. Med ett aktivitetsbaserat kontor kan man kanske klara sig med ca 20-30 procent mindre men det är väldigt viktigt att varje kvm är väl genomtänkt och av hög kvalité. Men aktivitetsbaserat kontor handlar om så mycket mer än bara en planlösning, den fysiska miljön, it-miljön och ledarskapet måste fungera.

Lennart Öberg, Uthyrare, Humlegården Fastigheter

Lennart Öberg, Uthyrare, Humlegården Fastigheter

Lennart Öberg, Humlegården

– Tidigare och en bit in på tjugohundratalet räknade man ofta med att om ett företag ville ha en cellkontorslösning så krävdes det en yta om ca 20-30 kvm/person och ca 15-20 kvm/person i öppet landskap. Nu när företagen väljer mer och mer aktivitetsbaserade lösningar kan man komma ner till 10-13 kvm/person, men det ställer allt högre krav på företagsledningen, att de vet hur kontoret ska nyttjas och vilka krav de anställda har på sin arbetsplats.

Behovet av konferens-, paus- och gemensamma ytor påverkas mer av företagets verksamhet än antalet anställda.

Tror du att det blir brist på moderna kontor i A-läge under de närmsta åren?

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Nej. Flyttströmmar går åt båda hållen,

d v s både ut och in i A-lägen. I Stockholms city tillförs lediga ytor i och med att stora företag som banker m m flyttar utåt. I och med att attraktiviteten ökar kommer också hyresnivåerna att öka, vilket balanserar efterfrågan.

Liselott Thelenius, Brostaden

– Det har under en ganska lång tid varit brist på stora sammanhängande ytor i CBD och även om en del företag valt att flytta, eller kommer att flytta ut, från city så kommer inte alla ytor bli till kontor. Det finns planer för annan användning som t ex hotell, bostäder och handel för vissa av dessa fastigheter. I och med att det inte är så mycket nyproduktion av kontor så kommer det fortsatt vara brist på stora kontor i CBD.

Vi ser också ett ökat intresse för kontor i A-läge utanför city som t ex Bromma, Solna och Sundbyberg.

Lennart Öberg, Humlegården

– Det är definitivt en stor risk att det blir brist på moderna lokaler i city. Hyresnivån kommer att stiga framöver på både A- och B-klassade fastigheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter